Horváth Imre - Maróti Mihály (szerk.): Botanikai Közlemények, 65. kötet (1978)

1978 / 1. szám

A Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának intéző bizottsága: Elnök: TERPÓ ANDRÁS (,,A"-sectio) és FRENYÓ VILMOS (,,B"-sectio) Titkár: TÓTH SÁNDOR Jegyző: Sz. BORSOS OLGA (,,A"-sectio) és TYIHÁK ERNŐ (,,B"-sectio) Szerkesztő: HORVÁTH IMRE (,,A"-sectio) és MARÓTI MIHÁLY (,,B"-sectio) Szerkesztő bizottsági tagok: PRISZTER SZANISZLÓ, , SÁRKÁNY SÁNDOR, SZTJJKÓ I.-NÉ LACZA JÚLIA, VÁG ÚJFALVI DEZSŐ Intéző bizottság tagjai (a fentieken kívül): Pócs TAMÁS, POZSÁR BÉLA, SUBA JÁNOS, SZABÓ LÁSZLÓ A „Botanikai Közlemények" a Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályá­nak (illetve vidéki szakosztályainak) ülésein elhangzott előadásokat közli. A kéziratokat a szerkesztőhöz (HORVÁTH IMRE, 6722 Szeged, Táncsics Mihály u. 2., illetve MARÓTI MIHÁLY, 1088 Budapest, Múzeum körút 4/á.) kell eljuttatni két példányban, hibátlanul és szabvány szerint (oldalanként 25 sor, soronként 50 leütés) legépelve, tipizálás nélkül. A betűrendes irodalomjegyzék összeállításánál a BK utóbbi számaiban megjelent cikkek jegyzékei veendők alapul. A közlemények terjedelme az irodalomjegyzékkel, a jkét idegen nyelvű kivonattal, ábrákkal ós táblázatokkal együttesen nem haladhatja meg a 10 nyomtatott oldalt. A német vagy angol és az orosz nyelvű rövid kivonat helyett beküld­hető annak magyar szövege is, melyet a szerkesztő bizottság lefordíttat. A rajzok pauszpapíron, tussal készítendők el, és az esetleges fényképekkel együtt külön mellék­lendők. Úgyszintén külön lapon közlendők az ábrák aláírásai, valamint a táblázatok. Mind az ábrák, mind a táblázatok helyét a kéziratban feltűnően jelezni kell. Közle­ményeikért a szerzők felelősek, ők végzik a korrektúrát is. A szerkesztő bizottság csak a fentieknek megfelelő kéziratokkal foglalkozhat. Technikai szerkesztő: ISÉPY ISTVÁN 1828—1978 MEGJELENT AZ AKADÉMIAI KÖNYVKIADÁS 150. ÉVÉBEN

Next

/
Thumbnails
Contents