Fekete Gábor - Zsoldos Ferenc (szerk.): Botanikai Közlemények, 68. kötet (1981)

1981 / 1-2. szám

A Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának intéző bizlíttsága: Elnök: BOBHIDI ATTILA (,,A"-sectio), Kovlcs ERVIN (,,B"-sectio), TERPÓ ANDRÁS (,,C"-seotio) Titkár: TÓTH SÁNDOR Jegyző: KERESZTY ZOLTÁN (,,Á"-sectio), VETTER JÁNOS (,,B"-sectio), EGYEDNÉ BÁLINT KLÁRA („C"-sectio> Szerkesztő: FEKETE GÁBOR (,,A"-seetio) es ZSOLDOS FERENO (,,B"-sectio) Szerkesztő bizottsági tagok: DÁNOS BÉLA, ISÉPY ISTVÁN, KOVÁCSNÉ LÁNG EDIT, MARÓTI MIHÁLY, PRISZTER SZANISZLÓ, SÁRKÁNY SÁNDOR, SZUJKÓNÉ LAOZA JÚLIA, VÁGITJPALVI DEZSŐ Intéző bizottsági tagok (a fentieken kívül) : FRIDVALSZKY LÓRÁNT, HORÁNSZKY ANDRÁS, KÁRPÁTI ISTVÁN, LÁNG FERENC, PRÉCSÉNYI ISTVÁN, SUBA JÁNOS, VERZÁRNÉ PETRI GIZELLA A Botanikai Közlemények a Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának (illetve vidéki szakosztályainak) ülésein elhangzott előadásokat közli. A kéziratokat a szerkesztőkhöz (FEKETE GÁBOR, MTA Botanikái Kutatóintézete, 2103 Vácrátót, illetve ZSOLDOS FERENC, JATE Növényélettani Tanszék, 0722 Szeged, Egyetem u. 2.) kell eljut­tatni két példányban, hibátlanul ós szabvány szerint (oldalanként 25 sor, soronként 50 leütés) legépelve, tipizálás nélkül. A közlemények terjedelme az irodalomjegyzékkel, az idegen nyelvű összefoglalóval, ábrákkal és táblázatokkal együttesen nem haladhatja meg a 10 nyomtatott oldalt (20—25 gépelt oldal). Az irodalomjegyzék a szerzők alfabetikus sorrendje, ezen belül időrendi sorrend szerint állítandó össze. Az idézés módjára az alábbi példák mérvadók: Könyvcitálás: Farkas, G. 1978: Növényi biokémia. — Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 404. Könyvrészlet: Reisenauer, H. M. 1978: Absorption and utilization of ammonium nitrogen by plants. — In: Nitrogen in the environment (D. R. Nielsen and J. G. McDonald, eds.), 157—170., Academic Press, New York. — Folyóirat citálás: Kennedy, С. D. —Stewart, R. A. 1980: The effect of 2,4-D on ion uptake by maize roots. — J. Exp. Bot. 31: 135—150. Minden kézirathoz mellékelendő, külön papíron két példányban rövid kivonat. Ezt az idegen nyelvű, elsősorban angol (vagy német, orosz stb.) összefoglalót, melynek terje­delme maximálisan 2 gépelt oldal, elkészítheti a szerző vagy a szerkesztőbizottság for­díttatja le. Az összefoglaló végén helyt kaphat a táblázatok, ábrák aláírásainak, fejlécei­nek fordítása is. A rajzok pauszpapíron, tussal készítendők el és az. esetleges fényképekkel együtt külön mellékelendők. A fényképeken (minimális méret 9x12 cm, tükörfényes másolat) az eset­leges beírások elkerülendők, a szükséges jelöléseket a fotóra fektetett pauszpapíron kell feltüntetni. Az ábrák, fényképek aláírásai külön papíron közlendők. A mellékletek helyét a kéziratban feltűnően jelezni kell. A szakmai kifejezések, idegen eredetű szakszavak helyesírását illetően a Biológiai Lexikont (1975—1978) kell irányadónak tekinteni. A mértékegységek megjelölésénél a SI alkalmazandó. Közleményeikért a szerzők felelősok, ők végzik a korrektúrázást is. A szerkesztő bizottság csak a fentieknek megfelelő kéziratokat fogad el. Technikai szerkesztő: MOLNÁR EDIT, MTA Botanikai Kutatóintézete, 2163 Vácrátót.

Next

/
Thumbnails
Contents