Fekete Gábor - Zsoldos Ferenc (szerk.): Botanikai Közlemények, 69. kötet (1982)

1982 / 1-2. szám

böl Sc sob y В0ТМИШ KÖZLEMÉNYEK ALAPÍTVA 1901 A MAGTAB BIOLÓGIAI TÁRSASÁG BOTANIKAI SZAKOSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI (COMMÜNICATIONES SECTIONIS BOTANICAE SOCIETATIS BIOLOGICAE HUNGÁRIÁÉ) „A"-eectio Szerkeszti — Redigit FEKETE GÁBOR Kötet — Tomus 69 Füzet — Fasciculi 1-2 ЩИ AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 1982

Next

/
Thumbnails
Contents