Fekete Gábor - Zsoldos Ferenc (szerk.): Botanikai Közlemények, 74-75. kötet (1987-1988)

1987-1988 / 1-2. szám

A Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának intéző bizottsága: Elnök: BORHIDI ATTILA (,,A"-sectio), KOVÁCS ERVIN (,,B"-sectio), TERFÓ ANDRÁS (,,C"-sectio) Titkár: PADISÁK JUDIT Jegyző: KERESZTY ZOLTÁN (,,A"-sectio), KÉRY ÁGNES (,,B"-sectio), EGYEDNÉ BÁLINT KLÁRA („C"-seotio) Szerkesztő: FEKETE GÁBOR (,,A"-sectio) és ZSOLDOS FERENO (,,B"-sectio) Szerkesztőbizottsági tagok: DÁNOS BÉLA, GULYÁS SÁNDOR, ISÉPY ISTVÁN, LÁNG EDIT, MARÓTI MIHÁLY, PRISZTER SZANISZLÓ, SZUJKÓNÉ LACZA JÚLIA, VÁGÚJEALVI DEZSŐ Intéző bizottsági tagok (a fentieken kívül) : FRIDVALSZKY LÓRÁNT, HORÁNSZKY ANDRÁS, KÁRPÁTI ISTVÁN, VERZÁRNÉ PETRI GIZELLA A Botanikai Közlemények a Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának (illetve vidéki szakosztályainak) ülésein elhangzott előadásokat közli. A kéziratokat a szerkesztőkhöz (FEKETE GÁBOR, MTA Botanikai Kutatóintézete, 2163 Váerátót, illetve ZSOLDOS FERENO, JATE Növényélettani Tanszék, 6722 Szeged, Egyetem u. 2.) kell eljut­tatni két példányban, hibátlanul és szabvány szerint (oldalanként 25 sor, soronként 60 leütés) legépelve, tipizálás nélkül. A közlemények terjedelme az irodalomjegyzékkel, az idegen nyelvű összefoglalóval, ábrákkal és táblázatokkal együttesen nem haladhatja meg a 10 nyomtatott oldalt (20 — 25 gépelt oldal). Az irodalomjegyzék a szerzők alfabetikus sorrendje, ezen belül időrendi sorrend szerint állítandó össze. Az idézés módjára az alábbi példák mérvadók: Könyvoitálás: Farkas, G. 1978: Növényi biokémia. — Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 404. Könyvrészlet: Reisenauer, H. M. 1978: Absorption and utilization of ammonium nitrogen by plants. — In: Nitrogen in the environment (D. R. Nielsen and J. G. McDonald, eds), 157 — 170, Academic Press, New York. — Folyóirat citálás: Kennedy, С. D. —Stewart, R. A. 1980: The effect of 2,4-D on ion uptake by maize roots. — J. Exp. Bot. 31: 135 — 150. Minden kézirathoz mellékelendő, külön papíron két példányban rövid kivonat. Ezt az idegen nyelvű, elsősorban angol (vagy német, orosz stb.) összefoglalót, melynek terje­delme maximálisan 2 gépelt oldal, elkészítheti a szerző vagy a szerkesztő bizottság for­díttatja le. Az összefoglaló végén helyt kaphat a táblázatok, ábrák aláírásainak, fejlécei­nek fordítása is. A-rajzok pauszpapíron, tussal készítendők el ós az esetleges fényképekkel együtt külön mellékelendők. A fényképeken (minimális méret 9X12 cm, tükörfényes másolat) az eset­leges beírások elkerülendők, a szükséges jelöléseket a fotóra fektetett pauszpapíron kell feltüntetni. Az ábrák, fényképek aláírásai külön papíron közlendők. A mellékletek helyét a kéziraton feltűnően jelezni kell. A szakmai kifejezések, idegen eredetű szakszavak helyesírását illetően a Biológiai Lexikont (1975 — 1978) kell irányadónak tekinteni. A mértékegységek megjelölésénél a SI alkalmazandó. Közleményeikért a szerzők felelősek, ők végzik a korrektúrázást is. A szerkesztő bizottság csak a fentieknek megfelelő kéziratokat fogad el. Technikai szerkosztő: MOLNÁR EDIT, MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, 2163 Váerátót The Botanikai Közlemények is indexed in Current Contenta

Next

/
Thumbnails
Contents