Isépy István - Szigeti Zoltán (szerk.): Botanikai Közlemények, 84. kötet (1997)

1997 / 1-2. sz.

BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK ALAPÍTVA 1901 A MAGVAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG BOTANIKAI SZAKOSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI (COMMUNICATIONES SECTIONIS BOTANICAE SOCIETATIS BIOLOGICAE HUNGÁRIÁÉ) Szerkeszti - Redigit ISÉPY ISTVÁN és SZIGETI ZOLTÁN Kötet - Tomus Füzet - Fasciculus 84. 1-2. Budapest, 1997

Next

/
Thumbnails
Contents