Isépy István - Szigeti Zoltán (szerk.): Botanikai Közlemények, 91. kötet (2004)

2004 / 1-2. sz.

BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK ALAPÍTVA 1901 A MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG BOTANIKAI SZAKOSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI (COMMUNICATIONES SECTIONIS BOTANICAE SOCIETATIS BIOLOGICAE HUNGÁRIÁÉ) Szerkeszti - Redigit ISÉPY ISTVÁN és SZIGETI ZOLTÁN Kötet - Tomus Füzet - Fasciculus 91. 1-2. Budapest. 2004

Next

/
Thumbnails
Contents