Isépy István - Szigeti Zoltán (szerk.): Botanikai Közlemények, 92. kötet (2005)

2005 / 1-2. sz.

BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK ALAPÍTVA 190 i A MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG BOTANIKAI SZAKOSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI (COMMUNICATIONES SECTIONIS BOTANICAE SOCIETATIS BIOLOGICAE HUNGÁRIÁÉ) Szerkeszti - Redigit ISÉPY ISTVÁN és SZIGETI ZOLTÁN Kötet - Tomus 92. Füzet - Fasciculus 1-2. Budapest, 2005

Next

/
Thumbnails
Contents