Isépy István - Szigeti Zoltán (szerk.): Botanikai Közlemények, 101. kötet (2014)

2014 / 1-2. sz. - Szabó L. Gy.: Emlékezés Papp Erzsébetre, az agrobotanikus festőművészre

BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK 101. kötet 1-2. füzet 2014. EMLÉKEZÉS PAPP ERZSÉBETRE, AZ AGROBOTANIKUS FESTŐMŰVÉSZRE SZABÓ LÁSZLÓ GYULA Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Gyógyszerészeti Intézete, 7624 Pécs, Honvéd u. 3.; szabol@gamma.ttk.pte.hu Dr. Papp Erzsébetet keresztényi hitből fakadó türelem, megértés és jóság jellemezte. Ragaszkodott származásának hagyományaihoz, élete végéig bibliaolvasó reformátusként buzgó tagja volt az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesületnek. Segítőkész és szeretettel megáldott természete, kedves na­ivitása mindenkiben megbecsülést és viszontszeretetet vál­tott ki. Ragaszkodott az élővilág értékeihez, a népi kultúrához, különösen erdélyi kapcsolataihoz (Budapestről gyakran utazott budakalászi kis kert­jébe, nyaranta meglátogatta rokonait Máramarosszigeten). Szerény, csendes természete ellenére erős akarat és küzdőképesség jellemezte. Különös adottsága volt az apró részletekre is kiterjedő, éles megfigyelőkészség. Kiválóan és gyorsan rajzolt akár portrékat is (pl. Csapody Veráról, Boros Adámról), de a növényábrázolásban csúcsosodott ki festőművész tehetsége. Egyedi módon, művészi lényegre látással, a fény és árnyék tökéletes érzékelésével főként magvakat és morfológiai rajzokat, akvarelleket készített különféle, kultúrnövényekről szóló tudományos müvekhez. A növényi magok csodálatos változatosságának szenvedélyes szemlélete élete végéig tartott. Kutatta a magvak nyugalmát, „alvó állapotának” jellemzőit, csírázását, a dorman- cia endogén ritmusát. A magyar kultúrnövények génbankjának fajtagyűjteménye alapján elkészítette azt a két kötetes atlaszt, ami sokáig megőrzi nevét. Kitartó akarata és szorgalma eredménnyel járt, fontos értékmentést végzett. Mint nevelő pedagógus tanítványainak háláját mindvégig érezte, sokat emlékezett pilisi tanítói éveire. Mint kutató kertész-botanikus védelmébe vette a tápiószelei régió védelemre érdemes növényeit, természetes növénytársulásait. Dr. Papp Erzsébet 1923. szeptember 1-én, Budapesten, harmadik gyermekként szü­letett máramarosszigeti szülőktől. 2011. november 10-én, 88 éves korában Budapesten hunyt el. Apja Papp Gyula, akinek ősei, mint örmények 1670-ben jöttek Dél-Erdélybe. Apja Nagyenyeden született, Máramarosszigeten jogakadémiát végzett, anyja (Ötvös Lenke)

Next

/
Thumbnails
Contents