Gimnasiului Mare Public, Brassó, 1915

ANUARUL LII.-------------------------, R L « ....................— ■y$ GIMNAZIULUI GR. OR. ROMÂN ŞI AL ŞCOALEI REALE GR. OR. ROMÂNE DIN BRASSÓ (BRAŞOV) PE AL 66-LEA AN ŞCOLAR : 1915 -1916. : PUBLICAT DE Dr. IOSIF BL AG A, DIRECTOR. BRASSÓ (BRAŞOV), 1916. TIPOGRAFIA A. MURESIANU ; -----; BRANISCE &. COMP.

Next

/
Thumbnails
Contents