Magyar Bridzsélet, 1936 (4. évfolyam, 1-13. szám)

1936-01-01 / 1. szám

l SZERKESZTIK: II DR. HERNÁD ISTVÁN FÖMUNKATÁRS: És . DARVAS RÓBERT UJHELY JÓZSEF _________________ K ülföldi munkatársak: ELY CULBERTSON (New-York), E C. GOUDSMIT (Amsterdam), EDWARD MAYER (London), ING. EMIL KLEIN (Wien), DR. PAUL HERRMANN (Zürich) Postatakarékpénztári számlaszám : 51.352 Megjelenik, évente tizennégyszer IV. évfolyam, újévi szám. 1936. Január 1. Itacácsonyi csend Ilyenkor, december végén mindig le­halkul egy kicsit az élet, elcsöndese- dik a világ a karácsonyi napok alatt. A társasági élet szordinós lesz, fegy­verszünetet kötünk néhány napra a szomorú gondolatokkal. A karácsonyi gyertyafényből mindig sugárzik egy kis optimizmus. A bridzs környékén is csend van, versenyek helyett családi partikban ül­nek a bajnokok, a játék ezekben a na­pokban igazán játék és nem több. El­múlt egy esztendő, jön egy másik nézzünk eléje bizakodással. De azért talán nem érdektelen egy kis visszapillantás erre az 1935-re. amelyben — valljuk be — több örö­münk is lehetett volna. Nyugodtan megállapíthatjuk, hogy ..volt jobb", egy kicsit megálltunk ebben az évben. A nemzetközi sikereink a múltban szebbek és különbek voltak. Dohát az új év, az 1936. most mosolygós arcot mulat, miért ne nézhetnénk mi is rá optimisztikus derűvel ? Ez az esztendő különben is a licitá­lás tekintetében forradalmat hoz és egyben határkört jelent a magyar bridzsben. Vezércsapataink új rend­szerre térnek át (négy ász, francia), az új év kétségtelenül fog újsággal szol­gálni. Ez azonban egyelőre a holnapra tartozik, ma még csak a mát látjuk, vagy ami tegnap volt. A magyar bridzs élete lassan-lassan utoléri a nyugati ál­lamok népszerű bridzséletét, a játék varázsa terjed évről-évre és napról- napra. És talán most, egy esztendőben egy­szer talán szabad magunkról is be­szélni is egy keveset. A Magyar Bridzs- élet esztendők óta szolgálja a magyar /

Next

/
Thumbnails
Contents