Magyar Bridzsélet, 1936 (4. évfolyam, 1-13. szám)

1936-01-01 / 1. szám

bridzsjátékosokat és mint elmesportunk egyetlen újságja, talán nem is ered­ménytelen ez a munka. Az olvasóra bízzuk a kritikát: a bridzs-irodalom te­rén minden számunkban igyekeztünk újat, érdekeset és eredetit nyújtani, nem hivalkodás, ha azt állítjuk, hogy szerény munkánkkal hozzájárultunk a magyar bridzsélet fejlődéséhez. Az új esztendő munkát jelent a mi -lmunkra is, feladatunknak tekintjük, hogy olvasóinkat minél jobban és tö­kéletesebben szolgáljuk ki. A legköze­lebbi programmunk: versenyek rende­zése. 1936-ban sorozatosan rendezünk kül- és belföldi versenyeket értékes díjakkal olvasóink számára. Úgy gon­doljuk, hogy ezek a gyakori versenyek olvasóink tetszésével is találkozni fog­nak. A lapot mi csak szerkesztjük, az olvasó azonban az újság főszerkesztője. Neki és érte készül az újságunk min­den oldala és minden sora. Erre az új esztendőre nem is lehet más kívánsá­gunk: megtartani az olvasó szeretetét. Úgy hisszük, ez a legszebb programm egy újság számára. Aíesíerek fenn és lenn Harc a töredékért A MAC őszi nemzetközi versenye ma­gyar szempontból sok örömet éppen nem hozott, de a sok bánat és csalódás között mint oázis jelentkezett legalább is az . egyik asztalnál az alábbi játszma. Az „ananké”, a rossz sors sok csúcsteljesítményre késztet; e nélkül az ostorozó komponens nélkül az embe-i szellem sok remek alkotása — művészi alkotások, találmányok, módszerek — elmaradtak volna. Osztó Dél. Észak—Dél beliben. párja ült. Az osztrákok elleni mérkőzés egyik partija, Abelesz—Brecher az ellen­vonalon. Dél Nyugat Észak Kelet 1 9 2 0 2 9 3 4- — 3 0 3,9 - ­Nyugat a káró ásszal indított. Kelet abban a reményben, hogy az ellenfél adupáncélján idejében rést tud ütni, a káró dáma dobásával kérte a szín foly­tatását. Ez meg is történt, az asztal lo­pott. Treffhivás Nyugatot hozta ütésbe, aki kárót hozott. Az asztal ütötte az adu kilencessel, újabb treffhivásra megint Nyugat üt és negyedszer is kárót hiv. Asztal az ásszal üti, Kelet pikket dob. Hat ütés zajlott le. Keletnek öt körje, és két pikkje van, Keletinek négy kőrje és három pikkje. Észak treff hívását Kelet az adu tízes­sel fedte, Dél felülütötte a dámával, pik­kel az asztalra ment, treffet hivott. Kelet adu hármasát Dél a hatossal ütötte. Le­hívta a pikk ászt. (Dél kezében most a kör király, nyol­cas és egy rossz (?) pikk van — kelet­nél három adu a bubival.) Keleti pikket hivott. Keletnek ütnie 2 Az első asztalnál az Észak—Dél vo­nalban a Fészek Klór—Keleti (Dél)

Next

/
Thumbnails
Contents