Bridzs-élet, 1965 (7. évfolyam, 1-12. szám)

1965 / 1. szám

1965^ JANUÁR A BUDAPESTI BRIDZS EGYESÜLET TÁJÉKOZTATÓJA Bajnokság 1964/65 I. osztály Félidejéhez közeledik a bajnokság s a 12-ik forduló után kialakult az élmezőny. Az az öt csapat foglalja el az első öt helyet, mely papírforma szerint is a három hely valamelyi­kére esélyes. Ugyanúgy kialakult a kieső jelöltek négy tagú csoportja is. A 6—12 helyezetek pedig a kö­zépmezőnyt alkotják, s nem valószí­nű, hogy ezek bármelyike akár a he­lyezések kérdéseibe beleszólhatna, ak*r kieséstől kellene tartania. A 11-ik fordulóban szokatlan in­cidens zavarta meg a bajnokság me­netét. A dr. Kovács György csa­pat személyes sérelmekre hivatkoz­va nem állt ki a dr. Proniewicz csa­pat ellen és ezzel — a bajnokság szempontjából — rendkívül fontos 4 pontot az ellenfélnek ajándékoz­tak. Azok a csapatok, amelyek ér­dekeltek, de azck is, melyeket nem érintett, élesen tiltakoztak a sport­szerűtlen magatartás ellen. Tudomá­sunk szerint az Elnökség rövidesen foglalkozni fog az üggyel annál is inkább, mivel a csapat egyik párja ellen — más ügyből kifolyólag — fegyelmi eljárás is folyik, és ebben az ügyben a fegyelmi bizottság — első fokon — marasztaló határoza­tot hozott, melyet az érintett pár az Elnökséghez megfellebbezett. Az El­nökség jogerős döntése után az ügy­gyei részletesebben fogunk foglal­kozni. Az alaposan megerősödött Bolgár csapattal kapcsolatban már megír­tuk, hogy akár a bajnokságot is meg­nyerhetik. Bár ez a lehetőség válto­zatlanul fennáll, a csapatot váratlan meglepetés érte. Miután a 10-ik for­dulóban legyőzték az éllovas dr. Pro­niewicz csapatot, a következő héten 70 pontos vereséget szenvedtek az akkor utolsó helyen álló Mélyép- tervtől. Proniewiczók az utolsó 5 fordulóban kétszer is vereséget szen­vedtek, és miután Góthék minden mérkőzésüket megnyerték, Szelecz- kyék és Pálék pedig 4 győzelemmel és egy dönt ellennel végeztek, telje­sen felzárkóztak s ez az 5 csapat egy meglehetősen tömör élbolyt ké­pez, melyen belül még minden le­hetséges. A Cziffra és Sarlós csapat nem tudta folytatni jó szereplését. Előbbi mindössze 3, utóbbi 5 pontot szerzett 5 mérkőzésen, s ezzel lesza­

Next

/
Thumbnails
Contents