Bridzsélet, 1970 (12. évfolyam, 1-12. szám)

1970 / január-február

XII. ÉVFOLYAM. 1970. JANUÁR-FEBRUÁR «—■ —m rrrTTim D D n 7^ c Hl A BUDAPESTI BRIDZS EGYESÜLET TÁJÉKOZTATÓJA A Budapesti Bridzs Egyesület február 5-én tartotta évi rendes közgyűlését. A közgyűlésen megjelent a Fővárosi Tanács VB Igazgatási Főosztálya részéről Br Donáth Róbert Az elnöklő Dr. Márton Géza megnyitójában méltatta az Európai Bridzs Ligába történt belépésünket és nagy jelentőségűnek ítélte a versenybridza tömegesedését Szólt az elnökség évi munkájárók arról, hogy a csökkent létszámú elnökség által hozott ésszerű és helyes határozatok végrehajtása terén hiányos­ságok mutatkoztak. Az elnöki megnyitó után Balogh László kiosztotta az utóbbi versenyek, első­sorban a most befejeződött csapatbajnokság győzteseinek a dijakat A soron következő főtitkári beszámolóban Fülöp Miklós részletesen elemezte az év eseményeit Szólt az Oslóban kialakult nemzetközi kapcsolatokróL Tag­lalta a versenybridza mai magyarországi helyzetét Az egyesület gazdasági ne­hézségeivel kapcsolatban vizsgálta azokat a tényeket és intézkedéseket amivel a gazdaságosság biztosítható. Megállapította, hogy a megnőtt lehetőségek egyben sokkal nagyobb feladatokat rónak az egyesület tisztikarára. Kérte a majd meg­választott vezetőséget hogy munkáját nagy lelkesedéssel és kellő körültekintéssel lássa el. Dr. Merza Tibor, az ellenőrzőbizottság elnöke ismertette az egyesület működé­sével kapcsolatos pénzügyi vizsgálatok eredményeit és az egyes költségvetési tételek tény számait Megállapította, hogy egyes kiadási tételeknét így a Royal Klubnál, a kiküldeté­sek tekintetében túllépés volt aminek következményeképpen az ezévi gazdálkodás némi veszteséget matatott Felhívta a kővetkező vezetőséget, hogy a veszteséget a kővetkező évben ki kell gazdálkodni.

Next

Sign up   
/
Thumbnails
Contents