Bridzsélet, 1978 (20. évfolyam, 1-12. szám)

1978 / január-február

rC^ f * y tá/XLurik. tója... 3RIDZSÉLET 1958 - 1978 1974 novemberében a Bridzsélet cimlapján hiba történt: az évfo­lyamot jelző római XVI szám helyett XIV jelent meg. Ez a tévedés a múlt év végéig észrevétlenül maradt. Most, hogy felfedeztük, különösképpen örvendeztünk, mert azt jelenti, hogy az elmúlt évek folyamán nem mindig zavartalan körülmények között dolgozva megértünk egy jubileumot, lapunk huszadik évfolyamát. Az évfor­duló ne múljon el nyomtalanul, hiszen Elnökségünk annakidején a tizéves jubileumot is már ünnepi párosversennyel tette emléke­zetessé. A tervek szerint ez év október havában kerül sor jubi­leumi szám kiadására és egy kis műsoros esttel egybekötött ju­bileumi párosverseny megrendezésére. xxx Ebben a számban egyesületi hivatalos anyag olyan mértékben torló­dott össze, hogy egy sereg elméleti, bridzs-technikai cikk szá­mára, melyeknek kéziratai a kezünkben vannak, nem maradt hely. Ezeket a következő számokban folyamatosan közöljük. BRIDZSÉLE'I Szerkesztőség

Next

/
Thumbnails
Contents