Bridzsélet, 1997 (39. évfolyam, 1-6. szám)

1997 / 1. szám

BRIDZSÉLET A Magyar Bridzs Szövetség tájékoztatója XXXIX. évfolyam 1. szám 1997. január - február ____________________ára: 300 Ft A bajnok: Franciaország Bridzsolimpia 1996 Tavaly november első napjaiban ért véget Rodoszon a X. Bridzsolimpia. Az eredmények ismertek, a nyílt verseny­ben Franciaország, a nők küzdelmében az Egyesült Államok csapata szerezte meg a győzelmet. A Bridzsélet az olimpiát követő első (s tavalyi utolsó számában) hihetőleg jelentőségéhez méltó módon és terjedelemben tájékoz­tatott az eseményről, de maradtak jelen­tős adósságaink. Jelesül akkoron nem számoltunk be részletesen a magyar csapat nyílt versenyben mutatott teljesít­ményéről, s elmaradt az elődöntők és a döntők játszmáinak bemutatása is. A magyar csapat eredményeiről szóló rész­letes tudósítás sajnos még mindig nem készült el, ezért a szerző nevében is elnézést kérünk az olvasóktól. Szerény kárpótlásul közreadjuk az elődöntők és a döntő néhány figyelemre méltó játsz­máját kiegészítve azzal az ígérettel, hogy lapunk csekély terjedelmi lehetőségei szerint később ismételten visszatérünk az olimpiai döntő eseményeire. Elöljáróban néhány szó csupán emlé­keztetőül. A nyílt csapatversenyen az A csoportból Franciaország, Indonézia, Lengyelország és Dánia; a B csoportból Olaszország, Tajvan, Izland és Orosz­ország jutott a legjobb nyolc közé. Itt Franciaország Oroszországot, Dánia Olaszországot, Indonézia Izlandot, Taj­van Lengyelországot búcsúztatta a to­vábbi küzdelmektől. Az elődöntőben Indonézia hosszabbítás után legyőzte Dániát, Franciaország pedig Tajvannal szemben harcolta ki a továbbjutást. A döntőben Franciaország-Indonézia: 358-269. Olimpiai bajnok tehát Francia- ország együttese: Mouiel, Levy, Szwarc, Múlton, Mari, Bompis. Ezüstérmes Indonézia: Manoppo, Lasut, Karwur, Sacul, Watulingas, Panelewen. Bronzér­mes Dánia: Auken, Koch-Palmund, Christiansen, Blakset, Schaffer, Ander­sen. (Folytatás a 3. oldalon.) Budapesti párosbajnokság (Butién 1996-97) HA. Ezen is túl vagyunk! Most ismét tudomásul vehetjük, hogy a világon miért csak nálunk játsszák ezt a versenyformát bajnoki szinten! A jó és a rossz megoldások véletlenszerűen ered­ményeznek 1, vagy 10-13 IMP-t. Ha pél­dául remek indítókijátszással vagy ellen­játékkal szerzek 1 többletütést nem raj­tam, hanem a leosztáson múlik, hogy az adott gém- vagy szlemfelvétel ellen a szűrt, vagy a bukást sikerült elérnem. Míg a MITCHELL rendszer a bravúr súlyával számítja ezen többletütést, addig e ver­senyformában a szerencsének van kiszol­gáltatva felvevő és ellenjátékos egyaránt. így fordulhat elő, hogy válogatott (szin­tű) párok (Macskásy-Szilágyi, Földi- Zöld) kiesnek, s az éppen sg legszerencsésebb ^ szerényebb tudású ^ -f -r\ P} párok előrébb £ -\ \ \L Y\ * végeznek. <c '\1\ \\ V (Folytatás ^ ).'*• ^3" a 9. oldalon.) . .np ^ŐSZ pO^

Next

Sign up   
/
Thumbnails
Contents