BUKSZ - Budapesti Könyvszemle 15. (2003)

2003 / 1. szám

KÖNYVSZEMLE Főszerkesztő: Wessely Anna Csömör Margó (titkár), Harsányi Tamás (tördelőszerkesztő), Sebes Katalin (szöveggondozó) A szerkesztőbizottság elnöke: Laki Mihály Szerkesztőbizottság: Bodnár M. István, Erdélyi Ágnes, Erős Ferenc, Gyáni Gábor, Kálmán C. György, Lakner Judit, Majtényi László, Madarász Aladár, Pajkossy Gábor, Rév István, Szécsényi Endre, Széphelyi F. György 15. évfolyam 2 0 0 3 Bodnár István, Kálmán László: Válasz 1/5 Bodnár István, Kálmán László: Csodaszer 1/8 Fehér Márta: Szemüveget a bírónak! 1/3 Olay Csaba: Viszontválasz Schwendtner Tibornak 3/217 Rákosi Csilla: Ellenméreg - méreg ellen 1/6 Schütz István: Internetes lesipuskázás erős hátszélben 3/203 Schwendtner Tibor: Válasz Olay Csaba bírálatára 3/215 Simon Zsolt: A magyar von Danikén és a nyelvtudomány 3/208 Szalai Erzsébet: Kollektivista vagy (és) individualista megközelítések 3/212 DOKUMENTUM Szűcs Jenő : Egy vitairatról 4/307 BÍRÁLAT Benyovszky Krisztián: Újratöltés (Fenyő D. György szerk.: A kifosztott Móricz) 4/335 Csabai Márta: Szexpolitikai testtörténet (Thomas Laqueur: A testet öltött nem A test és a nemiség a görögöktől Freudig) 3/234 Erős Ferenc: A leegyszerűsítés géniuszai (Leon Festinger: A kognitív disszonancia elmélete Fritz Heider: A személyközi viszonyok pszichológiája William J. McGuire: Makacs nézetek és a meggyőzés dinamikája Serge Moscovici: Társadalom-lélektan Robert Zajonc: Érzelmek a társas kapcsolatokban) 3/240 Forrai Gábor: Nyelvfilozófiák (Kelemen János: A nyelvfilozófia rövid története Platóntól Humboldtig Farkas Katalin, Kelemen János: Nyelvfilozófia) 1/10 Hites Sándor: Jókai hasznáról és káráról (Szilasi László: A selyemgubó és a „bonczoló kés”) 4/321 Kádár Gábor, Vági Zoltán: Racionális népirtás Magyarországon (Christian Gerlach, Götz Aly: Das letzte Kapitel. Realpolitik, Ideologie und der Mord an den ungarischen Juden) 3/219 Máté András: Találkozás egy fiatalemberrel (Fodor Géza: A Mozart-opera világképe) 2/103 Mihálydeák Tamás: A nem fehér hattyú (Huoranszki Ferenc: Modem metafizika) 2/110 Molnár Cecília Sarolta: Szép kis grammatika (Keszler Borbála-Lengyel Klára: Kis magyar grammatika) 4/335 Morrison, Karl F.: Élt-e egyáltalán Nagy Károly? (Heribert Iliig: Kitalált középkor. A történelem legnagyobb időhamisítása) 2/122 Török Ádám: A sötét középkor és a sötétség 2/124 (Heribert Iliig: Kitalált középkor. A történelem legnagyobb időhamisítása) 2/122 Renwick, Alan: A politikatudomány oktatása (Enyedi Zsolt, Körösényi András: Pártok és pártrendszerek) 2/117 Simon Zsolt: Fehér foltok (Schütz István: Fehér foltok a Balkánon. Bevezetés az albanológiába és a balkanisztikába) 1/18 Sulyok Gábor: Egyes emberi jogok... (Halmai Gábor, Tóth Gábor Attila szerk.: Emberi jogok) 3/228 Tatai Erzsébet: Nyugtával dicsérd a napot (Aknai Katalin, Rényi András szerk.: Gyönyörű ez a mai nap. A nyolcvanas és a kilencvenes évek magyar művészete ­történet és elmélet) 4/314 Tőzsér János: Kontextus és fizikaiizmus (Újvári Márta szerk.: Érvek és kontextusok. Kortárs analitikus filozófiai tanulmányok) 4/344 PROBLÉMA Bredekamp, Horst: Mellőzött hagyomány? A művészettörténet mint képtudomány 3/253 Geuss, Raymond: Rossz közérzet a liberalizmusban 1/54 Malachi Hacohen: Karl Popper A liberális gondolat a tudományban és a politikában 4/354 Rákai Orsolya: Sztereográfiák Műfaji töprengés egy kortárs „szerzői monográfia”-sorozaton 2/133 Vári György: A Kertész-életmű recepciótörténete 1/30

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents