BUKSZ - Budapesti Könyvszemle 23. (2011)

2011 / 1. szám

BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE Főszerkesztő: Wessely Anna Csömör Margó (titkár), Harsányi Tamás (tördelőszerkesztő), Sebes Katalin (szöveggondozó) A szerkesztőbizottság elnöke: Laki Mihály Szerkesztőbizottság: Bodnár M. István, Erős Ferenc, Gecser Ottó, Gyáni Gábor, Kálmán C. György, Klaniczay Gábor, Lakner Judit, Madarász Aladár, Majtényi László, Pajkossy Gábor, Szécsényí Endre, Széphelyi F. György BIRALAT Bakk Miklós: Közösségi emlékezet, lokalizációs 3/235 gyakorlat és hatalom (Zombory Máté: Az emlékezés térképei. Magyarország és a nemzeti azonosság 1989 után) Éber Márk Áron: A polgárosodás mint akarat és képzet 2/107 (Kemény István: Előadások a magyar társadalomfejlődés szociológiájáról. Összeáll. Kemény István - Gábor Kálmán) Gyáni Gábor: Ötvenhat: káosz vagy új rend? 4/312 (Standeisky Éva: A népuralom ötvenhatban) Havasréti József: Esztétikai csuklógyakorlatok 3/242 (Szolláth Dávid: A kommunista aszketizmus esztétikája. A 20. századi magyar irodalom néhány munkásmozgalom-történeti vonatkozása) Klaniczay Gábor: Lázadás és hatalom. Művészet és élet 1/22 a hajdani undergroundban (Horváth Sándor: Kádár gyermekei. Ifjúsági lázadás a hatvanas években; Havasréti József: Széteső dichotómiák. Színterek és diskurzusok a magyar neoavantgárdban; Nem kacsák vagyunk egy tavon, hanem hajók a tengeren. Független művészeti helyek Budapesten 1989-2009. Szerk. Kálmán Rita, Katarina Sevic) Krokovay Zsolt: Alkotmányos „érzelmek” 2/135 (András Sajó: Constitutional sentiments) Laczó Ferenc: Kánonok és ontológiák (Trencsényi Balázs: 3/226 A nép lelke. Nemzetkarakterológiai viták Kelet-Európábán) Maiina János: Az én égőm 2/117 (Wilheim András: Esszék. írások zenéről) Mártonffy Marcell: Változatok az üdvtörténetre 1/3 (Horváth Imre - Thomka Beáta [vál., szerk.]: Narratív teológia) Rév István: A kukacok szerepe a múlt rétegeinek föltárásában 3/215 (Carlo Ginzburg: Nyomok, bizonyítékok, mikrotörténelem. Vál., előszó: K. Horváth Zsolt) Simon Attila: Rólunk van szó (Ritoók Zsigmond: 1/11 Vágy, költészet, megismerés. Válogatott tanulmányok) Szabó Á. Töhötöm: Hatalmi háromszögek 4/319 (Sociology and ethnography in East-Central and South-East Europe. Scientific self-description in state socialist countries. Eds. Ulf Brunnbauer, Claudia Kraft, Martin Schulze Wessel) Szalai Miklós: A trónörökös visszatér? 2/124 (Mészáros István: A Tőkén túl. Közelítések az átmenet elméletéhez) Szántó Ildikó: Illusztrált képelmélet 3/250 (Hornyik Sándor: Idegenek egy bűnös városban. Művészettörténetek és vizuális kultúrák) Szántó Veronika: Utak és tévutak az ökofilozófiához 1/31 (Lányi András: Az ember fáj a földnek. Utak az ökofilozófiához) Tőzsér János: „Nagy kép” időről és képről 4/307 (Nyíri Kristóf: Kép és idő) Vincze János: Állati lelkek (George A. Akerlof- 4/326 Robert J. Shiller: Animal spirits, avagy a lelki tényezők szerepe a gazdaságban és a globális kapitalizmusban) PROBLÉMA Deringil, Selim: 2/144 „Törökké lett” magyarok a szabadságharc után Kiss Zsuzsanna: A gonosz nyomában. 1/37 A nácizmus lélektani magyarázatai Kovács Éva - Lénárt András - Szász Anna Lujza: 4/336 A magyar holokauszt személyes történetének digitális gyűjteményei Lénárt András 1. Kovács Éva Nagy Ágoston - Pap Milán: A politika konceptualista 4/352 eszmetörténete [Kari Palonen: Küzdelem az idővel] Pap Milán 1. Nagy Ágoston Reményi Édua: Külcsíny vagy belbecstelenség? 4/359 Szabó Máté Dániel: Elégtelen kontroll. 2/153 Anomáliák az információs jogok védelmének intézményi garanciáiban Szász Anna Lujza 1. Kovács Éva Virágh Szabolcs: Trauma és történelem találkozása. 2/161 Emlékezet, reprezentáció, rítus TISZTELETKOR Radnóti Sándor: Jöjj és láss! A modern művészetfogalom keletkezése Winckelmann és a következmények Debreczeni Attila: A görög szobor és az idill 1/68 Marosi Ernő: Veni, vidi. Winckelmann egyik következménye: 1/72 a művészettörténeti modernizmus? Pór Péter: Életmű - a fronte Váradi Péter: Történetiség és dekontextualizáció, 1/59 avagy a kiűzetés a hagyomány paradicsomából Veres Máté: Győzni ki fog? 1/65 Wessely Anna: Winckelmann szobrokat néz 1/63 1/49

Next

/
Thumbnails
Contents