II. kerületi Toldy Ferenc állami főreáliskola, Budapest, 1864

JL REV 98 REV 2010 Őrsza.7Ts i* PKUCÖCIAI * (, US»»'® A budai kir. főreáltanodai ifjúság az ls>""-ik tanév végén. Classification der Schuler an der königl. Ober-Realschule zu Ofen im Schuljahre 1§! i­’«5* I. A rendes tantárgyakból. Obligate Lehrgegenstände. Első osztály. A. szakasz. Erste Classe. Abtheilung A. Kitűnő — ausgezeichnet: Novak Sándor, Hliniki sz. Magy. orsz. Jelesek — vorzüglich: 1. Röder Adolf, Zdanitzi sz. Cseh orsz. 2. Sclimidtmayer Josef. Felső-Gallai sz. Magy. orsz. 3. miiek Josef, Bosovicsi sz. Határ őrvidék. 4. Szklenarsz Károly, Nimburgi sz. Cseh orsz. A tanulók neve sat. Name der Schüler u. s. w. Erkölcsi viselet Sittliches Betragen Figyelem Aufmerksamkeit Szorgalom Fleiss Hittan Religionslehre Magyar nyelv Ungarische Sprache Német nyelv Deutsche Sprache Földrajz Geografie Számtan Arithmetik Természetrajz Naturgeschichte Természettan Physik Mértani rajz Geometr. Zeichnen Szépírás Schönschreiben Helyzetszám Lokation Általános sorozat Alig. Zeugnisklasse Arleth Alajos r. k., tandíjmentes . . dics. kll. kll. jel. el. >) el. el. el. el. el. el. el. 26 I. r. Babesch Aurél gör. n. e.............................. dics. kll. hnyt. jel­-*) eltu. eltn. eltn. eltn. el. el. eltn. 46 II. r. Barié Sándor r. k., ismétlő....................... kb.tv kll. hnyt. el. eltn. el. jó el. jó el. el. el. 42-*) Billek Jósef r. k., tandíjmentes . . . dics. fesz. erny. jel­jó kit. jel. jel. jel. jel. jel. jel. 4 jel­5. Bosnyák Ágoston r. k................................. dics. kll. kll. el. el. el. el. el. el. el. el. el. 30 I. r. Braun Samu izr............................................. dics. kll. kll. j<* jó el. el. el. el. jó jel. jó­19 I. r Bundálek Ágoston r. k................................ dics. vált. esek. el. el. eltn. eltn. eltn. eltn. eltn. eltn. jó. 47 II. r. Diecz János r. k........................................... dics. kll. hnyt jó el. el. el. eltn. el. el. eltn. el. 44 II. r Egermann Gyula r. k., ismétlő . . . törv. kll. kll. jó jó jó jó jó el. el. el. el. 22 I. r. 10. Feix Károly r. k........................................... — — — — —■ ~ — — — —• — — — — 3) Fischer Gyula r. k........................................ dics. kll. hnyt. kit. jó el. el. eltn. jó el. el. el. 37- *) Freud Markus izr.......................................... törv. kll. esek. jel. eltn. el. eltn. jó eltn. eltn. el. el. 45 11. r. Gilibert Károly r. k., tandijmentes ismétlő dics. vált. esek. jel. el. eltn. eltn. rósz el. el. eltn. el. 50 III r. Göth Károly r. k., tandijmentes . . . dics. kll. kll. jó el. el. el. cl el. el. el. eltn. 32 I. r. 15. Göth Gyula r. k., tandijmentes . . dics. kll. kll. jel. el. el. jó el. el. el. el. el. 24 I. r. Gross Dávid izr............................................. dics. kll. kll. jel­el. jó el. el. el. el. el. el 25 I. r. Guizon Jősef r. k.......................................... dics. szór. sem. ein. el. rósz rósz el. eltn. eltn. eltn. el. 54 III r. Hadel Simon izr........................................... dics. kn. vált. jel. eltn. el. el. jó el. el. el. el. 38 _ * , Haszmann Jősef r. k.................................... dics. vált. esek. cl. eltn. eltn. el. eltn. eltn. rósz eltn. jó. 51 III. r. 20. Házmán István r. k...................................... dics. kll. kll. el. el. el. el. el. jó el. el. eltn. 33 I. r. Heinisch Károly r. k.................................... dics. kll. kll. jó el. el. el. el. eltn. eltn. el. el. 43 11. r. Hinner Gyula r. k., tandijmentes . . . dics. kll. kll. jel. jó el. jó jó jó jó eltn. jó. 34 — *) Hladisch Ágoston r. k., tandijmentes dics. kll. kll. jel. jel. jel. el. el. jó jó cl. el. 14 I. r. Hoffmann Hugo r. k..................................... dÍC3. kll. 1 kll. jó el. el. el. el. el. el. el. 1 el. 29 I. r. 1

Next

/
Thumbnails
Contents