II. kerületi Toldy Ferenc állami főreáliskola, Budapest, 1864

2 A tanulók neve sat. Name der Schuler u. s. w. Erkölcsi viselet Sittliches Betragen Figyelem Aufmerksamkeit Szorgalom Fleisz Hittan Religionslehre Magyar nyelv Ungarische Sprache o> oeS t-s > CL. -s m £ £ 3vü a, Sz; o I Földrajz 1 Geografie Számtan Arithmetik Természetrajz Naturgeschichte Természettan Physik Mértani rajz Geometr. Zeichnen Szépírás Schönschreiben Helyzetszám Lokation Általános sorozat Alig. Zengnisklasse 25. Huber Josef r. k...........................................dics. szőr. sem. eltn. eltn. rósz eltn. rósz eltn. eltn. eltn. el. 56 III.r. Kampl Béla izr..............................................dics. fesz. kll. kit. jel. jó el.jel­kit.jel. jó el. 9 I r. Karl György r. k...........................................dics. kll. kll. jel. el. el. el. eltn. el. el. el. el. 40 -* *) Keil Ferencz r. k. tandíjmentesdics. kll. kll. jel.el. el. jó jel-el. el. el. el. 21 I. r. Kien Károly r. k...........................................dics. kll. kll. jó el. U el.el. el. jó el.el. eltn. 31 I. r. 30. Kostenwein Cornel r. k., tandíjmentes .dics. kll. kll. jó el.el. el. el. jó jóel. el. 23 I. r. Kövess Armin evang....................................dics. fesz. kll. dics. jó kit.jel-jel. jó kit.el. jó. 6 I. r. Kraus Lipót r. k...........................................dics. vált. esek. el. eltn. eltn. eltn. eltn. eltn. el. eltn. el. 48 II. r. Kunz Ferenc r. k..........................................dics. kll. kll. kit. jó el. el. jó jel. jó jó jó12 1. r. Lampitsch Péter r. k., tandíjmentes . .dics. kll. kll. kit. jó el.el. el. jó jóel. el. 18 I. r. 35. Lenner Josef r. k.........................................dics. kll. kll. el. el. jó el.el. el. el. jó el.27 I. r. Maenen Károly evang..................................törv. vált. esek. dics. eltn. eltn. rósz eltn. eltn. el. eltn. el. 52 III.r. Millacber Mátyás r. k..................................nem t. szőr. sem. -2) eltn. rósz rósz rósz rósz rósz eltn. el. 58 111 .r. Mracic János r. k.........................................dics. kll. kn. jel. el. jó el. el. jó el. jó kit.15 1. r. Nagy Sándor r. k., tandíjmentes . . .dics. kll. kll. el. jó jóel. el. el. el. jó jel.20 I. r. 40. Novak Sándor izr., tandíjmentes . . .dics. fesz. erny. kit. jel-kit. kit. kit. jel. kit. jel. kit. 1 kit. Poeckh Károly r. k., tandíjmentes . .dics. kll. kll. jel-jó kit.kit. jel. jó jel.el. jo 7 I. r. Prandmeyer Ferenc r. k..............................— — — — — — — — — — — — — -J) Richter János r. k........................................dics. kll. kll. jel-el ')el. el. el. el. el. el. el. 28 I. r. Riva Ferenc r. k...........................................törv. szór. sem. eltn. eltn. rósz rósz rósz eltn. rósz eltn. el. 57 lll.r. 45. Röder Adolf cvang.......................................péld. fesz. erny. kit. jó jel. kit. jel. kit. jel.jel. jel. 2 jel. Röder Robert evang....................................dics. kll. kll. kit. el. el. jó jó jó jó jó jel.13 I. Schmidtmayer Jóscf r. k.............................péld. fesz. erny. kit. jel.jel. jel. kit.jel. jel. jel. jel. 3 jel. Schwarz Henrik evang.................................dics. kll. kll. dics. el. el. el. eltn. el. el. el. jó-41 *) Szklenarsz Károly r. k., tandíjmentesdics. fesz. erny. kit. kit. jel.jel. jel. jel. jel. jó jó. 5 jel. 50. Szvosil Lajos r. k., tandíjmentes . dics.kll. kn. kit. el. jó cl. jó el. jel-el. cl. 16 I.r. Teasdale Vilmos angi..................................törv. kll. kll. jó eltn. el. cl. el. jo el. jó el.39 *) Teichmann Károly r. k., ismétlő . törv.szőr. esek. eltn. eltn. eltn. el. rósz eltn. eltn. el. eltn. 53 lll.r. Thein Markus izr.........................................dics. kll. kll. jel. jó jócl. jó jel.jel. jó jel.10 I.r. Till Henrik r. k., tandíjmentes . . .dics. kll. kll. jó jó el.el. el. el. jó jó jel.17 I.r, 55. Urbányi Gyula r. k......................................dics. vált. esek. jó eltn.eltn. el. rósz el.el. jó el.49 lll.r. Vieschnitzky Géza r. k................................dics. kll. kll. el. jel. jó jel.jó jó el.jel. jel. 11 I.r. Vincze János r. k., tandíjmentes . dics.kll. kll. jó jó el.ein. el. el. el. jó jel.35 *) Vinkler János r. k., tandíjmentes . .dics. kll. kll. jó jó el.el. el. eltn. jó jel.el. 36 *) Wawra Vilmos r. k......................................— — ----— —— — — —— 2) 60. Wessely Venozel r. k..................................dics. szőr. sem. eltn. eltn. rósz eltn. rósz eltn. eltn. el. eltn. 55 lll.r. Wiedermann Lajos r. k...............................dics. kll. kll. jó jel. jel. jó kit. jó jel. jel. i*. 8 I.r. 62. Wieser János r. k. . . ....— — —■ — — — — — — — 5) Kiléptek : — Ausgetreten sind : Braun Dávid az I. félévben, jelentés nélkül. Breitner Bemard, jelentés nélkül. Büchler Adolf, jelentés nélkül. Pleskott Annin, rendesen bejelentve. Schleder Ferenc, jelentés nélkül. Selinka Jősef, jelentés nélkül. ') Mint kezdő. — Als Anfänger. *) Vizsgálatlan maradt. — Ungeprüft geblieben. s) Tartóz betegség miatt nem osztályoztathatott. — Wegen längerer Krankheit ungeprüft. *) A tandíj nem fizetése miatt nem osztályoztathatott. — Wegen Nichtzahlung des Schulgeldes nicht klassifizirt. *) A vizsga ismétlése megengedtetik. — Mit Erlaubniss einer Uiberprüfung.

Next

/
Thumbnails
Contents