II. kerületi Toldy Ferenc állami főreáliskola, Budapest, 1865

2 A tanulók neve sat. Name der Schüler u. s. w. Erkölcsi viselet Sittliches Betragen Figyelem Aufmerksamkeit Szorgalom Fleisz Hittan Religionslehre Magyar nyelv Ungarische Sprache Német nyelv Deutsche Sprache Földrajz Georgrafie Számtan Arithmetik Természetrajz Naturgeschichte Természettan Physik Mértani rajz Geometr. Zeichnen Szépírás Schönschreiben Helyzetszám Lokation Általános sorozat Alig. Zeugniszklassa 30. Hertell Josef r. k. tandíjmentes . . .dics. kll. kll. jel. el. el. jó el. jó el.jó el.24 I.r. Hofbauer Jósef r. k..................................dics. vált. hnyt. eltn. eltn. eltn. eltn. el. eltn. eltn. eltn. jó 57II., I. r. Hubner Ferencz r. k.................................dics. kll. kll. el. jó el. jó el.jó el.el. jó 26 Jakabházi Lajos r. k.................................dics. kll. hnyt. jó el.el. jó joeltn. el. el. jó 36— * *) Jelűnek János r. k.................... . . ....dics. kll. kll. jó el. jel el.el. el. jó el. el. 28 I. r. 35. Jeszensky Lajos r. k............................'— — - — — — — — — — *) Koczka Lajos r. k.....................................törv. vált. esek. el. eltn. rósz eltn. el. eltn. el. eltu. el. 56 III.r. König Siegfried r. k..................................1 ,— =— — — — — — — — _ ___ — — ‘) Kraus Lipóf r. k.......................................dics. kll. hnvt. el. eltn. eltn. eltn. jo el. eltn. el. el. 50 11. r. Lehmann János r. k. tandíjmentes . .dics. kll. kll. jó el. jo jó jó jel.jó jó el.16 I.r. 40. Lenz János r. k.........................................dics. kll. kll. jel. jó el. el. el. el. el. jó jó22 I.r. Liegl János r. k.........................................dics. kll. kll. jel. el. el. jó jó JOjel. jó jó 14 I.r. Lukan Alfred r. k. tandíjment. ..., Péld­fesz.erny. kit. kit, kit. (kit. kif. kit. kit. kit. jel. 1 kit. Maishirn János r. k. ......dics. kll. hnyt. el. el. el. el. el. el. eltn. el. el. 41 -*) Mategka Imre r. k....................................dics. kll. hnyt. jel. el. el el. el. el. eltn. el. el. 40 — *) 45. Mészáros János r. k.................................dics. vált. esek. el. eltn. eltn. el. el. eltn. eltn. eltn. el. 55 n.r. Micsinyei Ferencz r. k.............................! dics. vált. esek. el. eltn. el. eltn. jó el. jó el. jó 44 II. r. Michalovich János r. k. . . . - •dics. kll. kll. el. jó el. el. el. el. el. jó jel. 17 I. r. Nákó Sándor, reform................................dics. vált-esek. jel. eltn. eltn. eltn. el. el. eltn. el. el. 49 II. r. Németh Imre r. k......................................dics. kll. kll. jel­jó jó el.jó el. el. el. el. el. 30 I.r. .50. Nowak Ede r. le. részben tandíjmentes .dics. kll. kll. jóel. jó jóel. el. el. el. 29 I.r. Nowak Isidor izr. tandíjmentes . .dics. kll. kll. kit. jó jel.jel. jó el.jel. jó el.jel 6I. r. Perl Sándor izr..........................................dics. kll. kll. jó ..jel-.1« el.el. el. el. el. 25 I. r. Petrás János r. k. ................................! dics. vált,. esek. el. eltn. rósz eltn. el. el. eltn. el. eltn. 51 III.r. Raditsch Ferencz r. k................................1 — —— '— jg — — —__ ') 55. Rainer Sándor r. k................................... I __ —— — — — — • --­,__ — — _ *) Resch Jósef r. k.........................................! dics. kll. kll jel-el. jel. el. jel. jó el. jó el.15 I. r. Schaeffer Ferencz r. k..............................dics. vált. esek. eltn. eltn. eltn. jó eltn. eltn-el. el. el. 53 H.r. Schmelhegger Lajos r. k......................dics. kll. hnyt. el. el. el. jó el.' jó eltn. el. el. 42 -*) Schmidt. Jósef r. k.....................................*dics. kll. kll. jó el. el .10 JÓel. el. jó el.27 I. r. ') Störk Gyula izr.........................................dics. kll. kll. jel. jel. jó jójel. el. JÓ jó jó10 I.r. Szabó István r. k. tandíjmentes . . .dics. kll. kll. kit. jel. el. jel. jel. el. kit. jó jó 8 I.r. Szeiberth Jósef r. k...................................dics. kll. hnyt. jel. eltn. jel. eltn-el. eltn. el. jó jó 4311. r. Szeitl Ferencz r. k....................................dics. kll. hnyt. el. eltn-el. el. eltn. eltn. eltn el.el. 52 H.r. 65. Urbányi Gyula r. k........................ • •dics. kll. kll. jó jóel. jó el. jó jó jel-el. 19 I.r. Visegrády Adalbert r. k...........................dics. kll. hnyt. el. el. el. jel. eltn. el. el. el. el. 37 — *) Wawra Vilmos r. k...................................dics. kll. kll. jel. el. el. el. el. el. jó el. el. 32 I.r. Zaepfeí András r. k...................................; — Anesini Ede r. k. kilépett 1-ső félévben rendesen 70. Buchsbaum Sándor izr. az 1. félév után kimarad bejek t. mtve. 1 1 ■) Czerny Jósef r. k. az 1. félév után kimaradt. Gretschi Ágoston r. k. a 2-ik félévben kimaradt. Hessler István evang. az 1. félévben kilépett rendesen bejelentve. Hollaender Lipót izr. kilépett jelentés nélkül. 75. Horniaözek Aladár r. k. kimaradt a 2-ik félévben. Huber Jósef r. k. kilépett az 1-ső félév után, Kolber Márk izr. kimaradt jelentés nélkül. Naeter Ferenc evang. meghalt Junius 27-én. Pfalz Mór, az 1-ső félév után kilépett rendesen bejelentve. 80. Riva Ferenc r. k. kimaradt az 2-ik félévben, jelentés nélkül. Varga Ignác r. k. kilépett az 1-ső félév után. Wessely Venczel r. k. kimaradt az 1-ső félév után. Wieser János r. k. kilépett a 2-ik félév elején rendesen bejelentve. ') A tandíj nem lizetése miatt nem osztályoztathatott. — Wegen Nichtzahlung des Schulgeldes ungeprüft. 3) Vizsgálattal! maradt. — Blieb ungeprüft. *) A vizsga ismétlése megengedtetik. — Die Wiederholung der Prüfung gestattet.

Next

/
Thumbnails
Contents