II. kerületi Toldy Ferenc állami főreáliskola, Budapest, 1870

A budai királyi w FÖREALTANODANAK tizenötödik Az intézet fönnállásának 16-ik évében. Az 187% tDjiiév végén szerkesztő Dr. Say Móricz, királyi igazgató. Hildán, 1H71. Nyomatott Bagó Mártonnál.

Next

/
Thumbnails
Contents