II. kerületi Toldy Ferenc állami főreáliskola, Budapest, 1880

'' ' ‘ ■ -i N. ■> \ , ’ ' ; *A BUDAPESTI MAßODIK KERÜLETI ! ÁLLAMI REÁLTANODÁNAK HUSZONÖTÖDIK I WI 1111 i f |;'11 AZ INTÉZET FÖNÁLLÁSÁNAK 26-ik ÉVÉBEN. AZ 1880 81 -1 ki TANÉV VÉGÉN. SZERKESZTETTE Dr. SÄY MÓRICZ KIK. ÍGAZGATO. BUDAPEST, 1881. PESTI KÖNYVNYOMD A-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG. « • »••••••••••»••••• • • • Hold-utcza 7. sz.

Next

/
Thumbnails
Contents