II. kerületi Toldy Ferenc állami főreáliskola, Budapest, 1881

A BUDAPESTI MÁSODIK KERÜLETI ÁLLAMI REÁLTANODÁNAK HUSZONHATODIK EYIJELENTESE AZ INTÉZET FÖNÁLLÁSÁNAK 27-« ÉVÉBEN. AZ 1881 — 1882. TANÉV VÉGÉN. SZERKESZTETTE Dr. SAY MÓRICZ KIR. IGAZGATÓ. BUDAPEST. I8S2. PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG.

Next

/
Thumbnails
Contents