II. kerületi Toldy Ferenc állami főreáliskola, Budapest, 1885

W.W-'W -W W- VV W W !& A .VV:.W'.W A BUDAPESTI MÁSODIK KERÜLETI ÁLLAMI REÁLISKOLÁNAK HARMINCZADIK ÉVI JELENTÉSE AZ INTÉZET FÖNÁLLÁSÁNAK 31-ik ÉVÉBEN, AZ 1885-86. TANÉV VÉGÉN. SZ EEKES2TETTE MAYER JÓZSEF KIK. IGAZGATÓ. BUDAPEST, 1886. PESTI KON YV NYOM DA'RESZVENY-TARSASAG . - -— ■ _____

Next

/
Thumbnails
Contents