II. kerületi Toldy Ferenc állami főreáliskola, Budapest, 1889

; \_jLr hí i Ibí w f! m i I T1 f ® ^*/,m "«V " A BUDAPESTI MÁSODIK KMürfiTI ÁLLAMI REÁLISKOLÁNAK HARM1NCZNEGYEDIK EVI JELENTESE AZ INTÉZET FÖNÁLLÁSÁNAK 35-IK ÉVÉBEN. AZ 1889 90. TANÉV VÉGÉN. SZERKESZTETTE MAYER JÓZSEF KIR. IGAZGATÓ. BUDAPEST PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG. 1SI»0.

Next

/
Thumbnails
Contents