II. kerületi Toldy Ferenc állami főreáliskola, Budapest, 1891

1036/1891-2. Pályázati hirdetmény. Az 1892/3-iki tanév kezdetével betöltendő Dr. Schenzl Guido­­féle évi 100 frtos ösztöndíj-állomásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen ösztöndíjra igényt tarthat minden magyarországi születésű és vagy magyar szülőktől vagy magyarországi honosságú és magyar állampolgárjogot nyert szülőktől származott keresztény vallású tanuló, ha aj a budapesti II. kér. állami reáliskolának rendes tanulója, b) valóban szegény szülők gyermeke vagy vagyontalan árva és c) jó erkölcsű és tanulmányaiban jeles előmeneteld, a miben a mathematikai és természettudományi szakokban kifejtett előhaladására kiváló tekintet veendő. Ezen ösztöndíjat a II. kér. állami reáliskolának tanári testületé adományozza, a folyamodványok tehát a tanári testülethez ezimzendök. A folyamodványokhoz a következő okmányok melléklendők : 1. A folyamodó tanulónak keresztlevele és szükség esetén ható­sági bizonyítvány arról, hogy szülei a magyar állampolgárjogot nyerték. 2. A tanulónak 1891/2. évi iskolai bizonyítványa és 3. oly szegénységi bizonyitvány, a melyből a szülők vagyoni állapota és az ellátandó családtagok száma világosan kitűnjék. A kellően felszerelt folyamodványok az igazgatóságnál f. évi szeptember 4-ig benyújtandók; későbben érkező folyamodványok már nem vehetők figyelembe. A II. kér. állami reáliskola igazgatóságától Budapest, 1892. junius 26-án. Mayer József,, kir. igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents