II. kerületi Toldy Ferenc állami főreáliskola, Budapest, 1895

A BUDAPESTI MÁSODIK KERÜLETI ÄIvIvAMI REÄRISKOI+ÄNAK NEGYVENEDIK ÉVI ÉRTESÍTŐJE AZ INTÉZET FÖNNÁLLÁSÁNAK 41-IK ÉVÉBEN. AZ 1895—96. TANÉ V VÉGÉN. SZERKESZTETTE MAYER JÓZSEF KIR. IGAZGATÓ. BUDAPEST PESTI KÖKYVHYOMDA-RÉSZVÉHY-TARSASÁG 1896.

Next

/
Thumbnails
Contents