II. kerületi Toldy Ferenc állami főreáliskola, Budapest, 1896

v ij.”.........................." A BUDAPESTI MÁSODIK KERÜLETI AlvLÄMI REÄUISKOUÄNAK NEGYVENEGYEDIK ÉVI ÉRTESÍTŐJE AZ INTÉZET FÖNNÁLLÁSÁNAK 42-»1 ÉVÉBEN AZ 1896—97. TANÉV VÉGÉN. SZERKESZTETTE MAYER JÓZSEF KIK. IGAZGATÓ. BUDAPEST. PESTIKÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG. 1897.

Next

/
Thumbnails
Contents