II. kerületi Toldy Ferenc állami főreáliskola, Budapest, 1900

■n MÁSODIK KERÜLETI ISKOLÁNAK NEGYVENÖTÖDIK ÉVI ÉRTESÍTŐJE AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 46'IK ÉVÉBEN AZ 1900—901. TANÉV VÉGÉN. KÖZLI MAYER JÓZSEF KIR. IGAZGATÓ. BUDAPEST PESTI KÖNYVNYOMD A-RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1901.

Next

/
Thumbnails
Contents