Budapesti Nap, 2002. december (1. évfolyam, 64-75. szám)

2002-12-16 / 64. szám

~ 1 " ' ^ ~~ ! ~ Budapesti Nap ^ AMI VELÜNK TÖRTÉNIK------------------------------------ r -----------------------------------­pp»..,. ^^ Alapítva: 20Ü2 2002. december 16., hétfő, I. évfolyam 64. szám A gazdag^ Hóból a KEVÉS IS MEGÁRT Alexandra, AZ ÉV ARCA BUCSUCÉDULAJA Ny -íás'^a^Íu •• ' Suda Alexandra, 18 éves nyíregyházi tanuló at^un^’ a szándék a leg- 0 vo t a ez 68 a tores nyerte meg a modellkereső versenyt, fontosabb. (Középpontban, 2. oldal) (Részletek az 5. oldalon) (Tudósítás a 32., képriport a 29. oldalon) Öra indul Célegyenesben Péntek 13. - a szerencse napja Új Európa született - ez volt az alaphangja a hét végi koppen­hágai csúcs eredményét, az EU-csatlakozási tárgyalások sikeres lezárását értékelő ál­lásfoglalásoknak. Néhány tag­jelölt országban viszont - köz­tük Magyarországon - elége­detlen hangok is hallatszottak. Nyugat-Európa-szerte a hideg­háború végleges befejeződése­ként méltatták a megállapo­dást a tíz tagjelölt befogadásá­nak pénzügyi feltételeiről. Azok az országok, amelyek át­élték a szabadság hiányát, most csatlakoztak a békét, biztonságot és szabadságot garantáló térséghez - fogalma­zott Silvio Berlusconi olasz kormányfő. Az Egyesült Álla­mok bátor és történelmi lépés­ként értékelte az egyezséget.- Magyarország jövője hosz- szú időre biztosított azzal, hogy a győztesek, a nyertesek közé tartozik majd - mondta Medgyessy Péter miniszterel­nök tegnap a budapesti Mille­náris Parkban, amikor elindí­totta a visszaszámláló, úgyne­vezett CsatlakozÓrát, amely a 2004. májusi EU-csatlakozásig fennmaradó időt méri. Az óra elindítása előtt Jür­gen Röppen, az Európai Bi­zottság budapesti delegáció­jának vezetője azt mondta: péntek 13. Európa számára a szerencse napja volt. Kovács László külügyminisz­ter kijelentette: amit lehetett, el­ért a magyar tárgyalóküldött­ség, Magyarország jobb körül­mények között csatlakozik an­nál, mint amire korábban szá­mítani lehetett. Az eredmények között említette, hogy 9 év he­lyett 6 év után kapnak a magyar gazdák ugyanannyi támoga­tást, mint uniós társaik. A csat­lakozás első évében, 2004-ben az EU 25%-os közvetien kifize­tését a magyar költségvetésből 55%-ra lehet kiegészíteni. A magyar termőföld pedig hét he­lyett tíz év után juthat csak kül­földiek kezébe. Orbán Viktor volt miniszter­elnök ellenben úgy értékelte, hogy a magyar delegáció gyen­ge, erélytelen és sikertelen tár­gyalásokat folytatott, míg Len­gyelország és Csehország az utolsó pillanatokban jelentős eredményeket ért el. A megál­lapodással elégedett a lengyel és a cseh kormányfő, míg a két ország ellenzéke szintén úgy véli, hogy kormányaiknak több engedményt kellett volna kicsikarniuk Koppenhágában. Megkaptuk az Eb-t Az Európai Úszó Liga (LEN) vezérkara Budapestnek ítélte a 2006-os úszó Európa-baj- nokság rendezési jogát. A testületnek fővárosunk és a hollandiai Eindhoven kö­zül kellett választania. A LEN elnöke, Bartolo Consolo sze­rint a megígért új Eb-uszoda, a jobb anyagi háttér és a ked­vező televíziós közvetítési fel­tétel döntött a javunkra. Bu­dapest a sportág történetének első, 1926-os, a Császár uszo­dában rendezett és az 1958-as margitszigeti kontinensvetél­kedője után 2006-ban har­madszor lesz házigazdája úszó Európa-bajnokságnak. Közben a szomszédos Rie- sában zajló rövidpályás úszó Eb döntőiben is hallattunk magunkról. Risztov Éva har­madik aranyérmét nyerte a kontinensvetélkedőn. (Részletek a 11. oldalon) Már csak bő egy hetet kell kibírni. Az ezüstvasárnap elmúlt, az arany még hátravan. Aztán a fáradt ajándékvadász megpihenhet a bejgli mellett. foto: mork? Simon Most sem találtuk el az öt számot Tovább nő a rekordnyeremény a lottón Elismerés az év legjobb kórházi dolgozóinak Ezen a héten sem volt telitalálatos az ötös lottón, így a jövő hé­ten már 2,8 milliárd forint lesz a főnyere­mény. Ezúttal négyta- lálatos is csak 69 volt, nyereményük egyen­ként 1 895 356 forint. A hármasok most 15 314 forintot érnek. Re­kordot döntött a rész­vétel is. (Részletek a 3. és a 32. oldalon) Követendő kezdeményezés lehet az. egészségügyben a fővárosi Szent Imre Kórház példája. Pénzt ugyan nem tudnak varázsolni a vezetők, de legalább az erkölcsi elis­meréssel javíthatnak a nehéz körülmények között robotoló dolgozók hangulatán. A Szent Imre Kórházban mos­tantól évente kitüntetik a leg­jobb orvosokat, nővéreket, kollektívákat.- Felvetődött a gondolat, hogy valamilyen formában erősítenünk kellene önnön megbecsülésünket - mondta dr. László Imre, a kórház fő­igazgatója. - Ezért alapítottuk a kitüntetéseket. Nincs kint a díjazottak ne­ve a faliújságon, tehát a bete­gek nem is tudnak erről, de ők is észreveszik, ha valaki igyekszik, és szeretik azokat, akik törődnek velük. Az ő elismerő véleményük a leg­fontosabb a kórházi dolgo­zóknak. (Részletek a 6. oldalon) Helyi hírek SÚLYEMELŐ MŰEGYETEMISTÁK Csinger Gyula a harmincas években aktív súly­emelő, olimpikon 1952-ben a Műegyetemen alapította meg a súlyemelő szakosztályt. A fél évszázados évforduló alkalmából jubileumi szakosztály-találkozót tartottak 17. oldal A SZABADSÁGHARC KÉPEI A Vigadó Galériában kétévenként megrende­zett kiállítás témája idén az 1703-as Rákóczi- szabadságharc volt, a díjátadással egybekötött megnyitó ünnepségen Schubert Pisztráng ötös című művének adaptációit adták elő 20. oldal Műveltségi vetélkedő játékkal Egész napos karácsonyi ünnepséget és vetélke­dőt rendeztek a XVII. kerületi Hősök terei Álta­lános Iskolában, az eseményről élő közvetítést adott a Rádió 17 Rákosmente. A gyerekeket Mi­kulás, Krampusz és Krampilla várta 21. oldal Naptár Homály jelzi a vészhelyzetet A fűtési idényben, tartós, nagy hidegben a kéményben jégdugó keletkezhet, ami akár életveszélyt is okozhat. 6. oldal Tőkeszámlán gyűlik a nyugdíj Januártól ismét kötelező a magán-nyugdíjpénz­tári tagság a pályakezdőknek. Egy visszaválto­zó jogszabály háttere. 8. oldal Szomorú valóság a kacagtató TRAGÉDIA Az Ericsson Stúdió legújabb előadása, a Finálé, amelyet Szilágyi Tibor rendezett, a magyar szí­nészek és színházak létbizonytalanságáról szól. 14. oldal Időjárás mai NAP HÉTFŐ Legmagasabb napi hőm.: 0 °C Legalacsonyabb napi hóm.: -1 °C Napkelte: 7 óra 24 perc Napnyugta: 15 óra 53 perc HOLNAP KEDD Legmagasabb napi hőm.: 2 C Legalacsonyabb napi hőm.: -1 °C Napkelte: 7 óra 25 perc Napnyugta: 15 óra 53 perc Előfizetéses telefonszám: 328-3222 E mail: elofizetes@bnap.hu Hirdetésfelvétel: 328-3232 9 771589 016010 020 64 TESCQ^"'fV*j ^^ ^ TT ~ TT _rJ IJlÍjHVH el öli a budapesti Tesco Áruházak vásárlóinai^|^^^ ^I!EIj\AP 2Ö02. november 30. és december 20. között ^ w

Next

/
Thumbnails
Contents