Budapesti Nap, 2003. április (2. évfolyam, 76-88. szám)

2003-04-01 / 76. szám

Ma 32 oldalon Budapesti Nap AZ ELSŐ NAPIL4P BUÖÄPE$T{EKNEK /£’Alapítva: 2002 \ J m Brüsszelbe indul 199&3MÍ. törvény: a Nemzeti Fejlesztési Terv a^bohányzás halálos A tizenöt éves stratégiai program központjában BETEGSÉGET OKOZHAT, SÚLYOSAN Ét a gyerekek állnak 10. oldal KÁROSÍTJA AZ EGÉSZSÉGET Ára: 95 Ft 2003. április 1., kedd, II. évfolyam 76. szám Eltűnt város A Duna partján fekvő Ráckevén mintha megállt volna az idő 16. oldal Visszajár a pénz a rossz gyógyszerért Tízmilliós aranyérem Napokon belül megkezdődik a 2004. augusztus 13-án rajtoló athéni olimpia Magyarországra juttatott jegyeinek árusítása. A görög szervezők valamivel több, mint tízezer bilétát juttat­nak Budapestre. A megnyitóra 16 jegyet ka­punk, a várhatóan magyar sike­reket hozó úszásra pedig negy­vennyolcat. A drukkereknek kempingben, hotelben és lu­xushajón kínálnak szállást. Az előbbi változat kilenc napra (hét jeggyel megspékelve) po­tom kétszázötvenezerbe kerül, az óceánjáró kényelme ennek majdnem tízszerese. A magyar olimpiai bajnok tízmilliós juta­lommal kalkulálhat. (Részletek a 28. oldalon) Senki sem boldog, hogy többet kell fizetni a gyógyszerekért. Megnyugtató azonban, hogy a kompenzációról nem feledkez­tek meg az illetékesek. A Buda­pesti Nap megbízható informá­toraitól úgy értesült, hogy amennyiben a drágább orvos­Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata hamarosan beindítja a szociális és va­gyonvédelmi forródrótot. A bajbajutott a csuklóján elhe­lyezett jelzőberendezés egyet­len gombnyomásával segítsé­get kérhet. A képviselő-testü­let a múlt év márciusában ho­ság nem javít a beteg helyze­tén, a többletpénz visszaigé­nyelhető. Sőt, bizonyos esetek­ben a patikaszer teljes ára meg­térülhet - érdemes tehát min­denkinek gondosan megőriz­nie a gyógyszertári blokkot. (Részletek a 9. oldalon) zott döntést, hogy támogatja a hálózat kialakítását. Az or­szágban egyedülálló kezde­ményezés megvalósítását a Biztonságos Magyarországért Közalapítvány támogatta, s az önkormányzat saját forrással járul hozzá. (Részletek a 22. oldalon) Életmentés gombnyomásra ÖNNEK 1 ÚJ ÜZENETE ÉRKEZETT! „Midőn megkérdezték tőle, miért nem nemz gyereket, Thalész így válaszolt: gyermekszeretetből. ” (Diogenész Laertiosz) Várjuk a Budapesti Nap olvasónak kedvelt idézeteit, még inkább saját gondolatait, jj'-üiail: aizing@bnap.hu Menekülők Irakban Kilencvenéves a Fáklya Klub Kilencven éve jött létre a Csen- gery utcában a ma Fáklya Klubként ismert intézmény. József főherceg avatta fel: „Ez az eszme lakozzék pedig e fa­lak között: a magas fokú kultú­ra a társadalom és általa szere­tett hazánk javára vezet.” (Részletek a 24. oldalon)- „Kutyaharapást szőrével. ” Ha drágállja a cigarettát, vegyen be egy még drágább nyugtatót! Abdullah tegnap egy vissza­pillantó tükörben hosszasan megborotválkozott, a papír­vágó ollót üzembe helyezve a bajuszát is megigazította. Ma reggel addig zörgött a rossz minőségű pakisztáni gyufá­val, amíg mindenki felébredt Fotó: EPA tőle. Szerintem szándékosan csinálta a hangzavart, be van sózva: ma egy távoli faluba, Mioliba megyünk, az ottani rokonoknál húzza meg magát a családja, a felesége és a két gyerek. (Részletek a 2. oldalon) Rendőrtiltakozás lesz Április 10-ig figyelemfelkeltő akciót tartanak határőrök, rendőrök, polgárvédelmisek, tűzoltók az Országház előtt, tiltakozva a reálbércsökkenés ellen. A hét tagszervezetet tö­mörítő Fegyveres és Rendvé­delmi Dolgozók Érdekvédel­mi Szövetsége azután döntött így, miután az érintett tárcák­kal - belügyi, igazságügyi, pénzügyi és honvédelmi - nem tudott megállapodni. Az akció keretében a Kos- suth-szoborral szemben teg­nap egy nagy postaládát állí­tottak fel, amelyben azok le­velét várják, akik támogatják a demonstrációt. (Részletek a 10. oldalon) Berlin új Európa-politikája A berlini külügyminsztérium és a kancellári hivatal új né­met kül- és biztonságpolitika kidolgozásán fáradozik, amely a világ hidegháború utáni újra­rendezése keretében szeretné megtalálni Németország he­lyét - írja legújabb számában a Der Spiegel hamburgi hetilap. Kétség nem férhet ahhoz, hogy a koncepció kidolgozásá­nak célja Berlin európai vezető szerepének megőrzése. A né­met diplomácia továbbra is meghatározó tényező kíván maradni Európa jövőjének megformálásában, és ennek megfelelően fogja alakítani szövetségesi kapcsolatait is. A közös európai kül- és bizton­ságpolitika kialakításának is az a célja, hogy körvonalazza, milyen értékrendek mentén határozza majd meg Európa hosszú távra a saját érdekeit. A németek ezt a jelek szerint víz­választónak fogják tekinteni a közép-kelet-európai országok hozzáállását illetően is. Teg­nap Magyarországra érkezett Günter Verheugen EU-bővítési biztos, aki szintén hangsú­lyozta annak az igényét, hogy Európa lehetőleg egy hangon szóljon. (Részletek a 11. oldalon) Nem kell a Munkáskörút A Városfejlesztési Koncepció számos elemét támogatja a Levegő Munkacsoport, de sze­rintük gondot okoz, hogy nem mindig születtek meg a konk­rét cselekvési programok a koncepcióban foglaltak meg­valósításához. A szervezet ugyanakkor aggályosnak tart­ja az úgynevezett Munkáskör­út kiépítését. Képviselőjük úgy véli, hogy amíg a város nem képes fenntartani meglé­vő úthálózatát, addig hiba len­ne további utakat építeni. (Részletek a 4. oldalon) Maradnak a városatyák Nem hívja vissza a közhasznú társaságok felügyelőbizottsá­gaiból a képviselőket a főváro­si önkormányzat. Az új jog­szabály szerint közhasznú tár­saságnál végzett munkáért a városatyák nem vehetnek fel tiszteletdíjat. A kabinet azért határozott így, mert a felügye­lőbizottságok mandátuma májusban egyébként is lejár, az új tagokról pedig már meg­kezdődtek az egyeztetések. (Részletek az 5. oldalon) Tovább terjed í A Külügyminisztérium arra kér mindenkit, hogy ha lehet, ne utazzon Délkelet-Ázsiába, mert tovább szedi áldozatait az atípusos tüdőgyulladás. Eddig 59-en haltak és 1600-an bete­gedtek meg világszerte. Hong­kongban tegnap vesztegzár alá vettek egy lakótömböt, miután több mint 200 embernél diag­nosztizálták a betegséget. Nő a betegek száma Kanadában, Franciaországban és Belgium­ban is. Közben kiderült, hogy nem az Ázsiából származó ví­tüdőgyulladás rusos tüdőgyulladásban szen­ved az a férfi, akit a múlt hét közepe óta ápolnak a Fejér me­gyei Szent György Kórházban. Ő eddig az egyetlen magyar, akit a betegség gyanújával vizs­gáltak meg. M. B. Helyi hírek Csík-nap a Medvében A II. kerületi Medve utcai Csík Ferenc Általá­nos Iskola és Gimnázium ünnepélyes megem­lékezést tartott az olimpikon névadó halálá­nak 58. évfordulója tiszteletére 18. oldal Fesztivállal nyit a skanzen A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum ma nyitja ki ismét kapuit. 2003-ban hároméves te­matikus programsorozatot indítanak 19. oldal Rangadó Guszti emlékére Másodszor rendezték meg a Guszti bácsi em­léktornát, s ebből az alkalomból színész-újság­író futballrangadót tartottak a XVII. kerületi Kö­rösi Csorna Sándor-iskolában 21. oldal Megújulnak a Széchenyi rakpart fái A hétvégeken a rakparton járók azt tapasztal­hatják, hogy az öreg, korhadt fákat legallyaz­zák, majd tövestül kiszedik, s csak nagy göd­rök maradnak helyettük 24. oldal NAPTÁR Bezár a Zöld Erdő A nyár végén jogutód nélkül szűnik meg a XII. kerületi, környezeti neveléssel és logopédiai fej­lesztéssel foglalkozó Zöld Erdő Óvoda 6. oldal A SORSOK ISMERŐJE Horváth Zoltán különlegessége, hogy aurát lát, kétféle sorsképelemzéssel foglalkozik 7. oldal SOK MAGÁNPÉNZ A ROMA KAMPÁNYBA A szegények érdekképviseletét is el akarja látni az Országos Cigány Önkormányzat 10. oldal Megint van Tilosunk Budapest első számú kulturális lelkiismerete ismét az éterben 13. oldal IDŐJÁRÁS MAI NAP KEDD Legmagasabb napi hőm.: 13 C Legalacsonyabb napi hőm.: 0 °C Napkelte: 6 óra 23 perc Napnyugta: 19 óra 12 perc HOLNAP 'SZERDA Legmagasabb napi hőm.: 13 °C Legalacsonyabb napi hőm.: 0 °C Napkelte: 6 óra 21 perc Napnyugta: 19 óra 13 perc Előfizetéses telefonszám: 328-3222 E-mail: elofizetes@bnap.hu Hirdetésfelvétel: 328-3230 d 7 715 8 9 01 60 10 03076

Next

/
Thumbnails
Contents