Budapesti Nap, 2003. május (2. évfolyam, 101-111. szám)

2003-05-02 / 101. szám

Nemzetközivé lettek a majálisok Helyi hírek Budapestet képviselik az őrmezei GYEREKEK Aranyoklevelet kapott a XII. Weöres Sándor Or­szágos Gyermekszínjátszó Találkozón az Őr­mezei Commedia 2000 Barokk Gyerekszínpad 17. oldal Külügyminiszteri EU-találkozo Rodoszon Az EU külügyminisztereinek informális találkozója kezdő­dik ma Rodoszon, amelyen elő­ször vesznek részt a csatlakozó országok diplomáciájának ve­zetői is. Az eszmecsere felada­ta az lesz, hogy túllépjen az ira­ki háború kapcsán kialakult vi­tán, és új együttműködési filo­zófiát alakítson ki. Négy tag­ország: Franciaország, Német­ország, Belgium és Luxemburg e heti minicsúcsán közös had­erő felállítását javasolta. Felve­tették az európai hadikiadások növelésének ötletét is. Egyelőre nem látni, hogy a többi ország mennyiben támo­gatja a NATO-tól független ka­tonai képesség kialakítását. Magyarországnak elemi ér­deke, hogy a biztonságpolitikai vitában minél előbb egyetértés szülessen, és áttérjenek a csat­lakozó országok integrálásával kapcsolatos kérdésekre. (Részletek all. oldalon) Készül a rendőrség a turista­szezonra Hétfőtől a Déli pályaudvaron készenléti rendőr­ség ügyel a biztonságra 18. oldal Mountain Bike-maraton Első alkalommal rendezik meg holnap a Buda Maraton Mountain Bike-versenyt a Hármas- határhegyen 19. oldal Megalakult az Amatőr Biciklis Egyesület Harminc kerékpáros aláírásával létrejött az újpesti Amatőr Biciklis Egyesület 20. oldal Naptár I Elosztották a posztokat A fővárosi cégek igazgatótanácsaiba, illetve a felügyelőbizottságok elnöki posztjaira egyetlen jelöltet sem állíthat az ellenzék 5. oldal Drágul a kávé Május első napjaitól 5-10 százalékkal drágul a kávé, ősztől 10-15 százalékos emelés 8. oldal Előfizetéses telefonszám: 328-3222 E-mail: elofizetes@bnap.hu Hirdetésfelvétel: 328-3230 V 91771589 0 1 6058 0 3101 A toll, amellyel nem írtak történelmet Az EU-csatlakozás körül kialakult „tollcsatá- ról” sok szó esett, a regényes sorsú penna ké­szítőjéről, Király Fanniról annál kevesebb. Az ékszerkészítő elmondta: élete egy hónapon át a híres írószerszám körül forgott. (Részletek a 15. oldalon) Király Fanni ébenfát és ezüstöt társított egymáshoz BudapesTipp Bulihajó nyit a Petőfi híd budai OLDALÁN Alapítva: 2002 3iNETi Koncz Zsuzsa I „Az embernek tudnia kell, mire vägyjiat” ' 2ft. oldal 2003. májas 2-4., péntek-vasárnap, II. évfolyam 101. szám 1 Köszöntjük az édesanyákat! Zsuzsa mama sír a meghatottságtól 2. oldal Macedóniából, a Vajdaságból és Szlovákiából érkezett vendégegyüttesek emelték a XVIII. kerületi Nemzetközi Ifjúsági Művészeti Fesztivál fényét, amelyet immár harmadik alkalommal rendezett meg az önkormányzat a helyi civil és kulturális egyesületekkel karöltve. A Diákcentrum új színpadán a nemzetközi találkozót szervező Vörös Árpád tanár vezetésével működő Tébláb Táncművészeti Iskola növendékei ropták a táncot. Az idei pártmajálisokat sikerült igencsak nemzetközivé tenni. A slágertéma ugyanis majdnem mindenhol, azaz a Városligetben és a Hajógyári-szigeten is, az európai uniós csat­lakozás volt. Persze azért érvényesültek a több évtizedes beidegződések is. (Részletek a 4. oldalon) foto: kecskeméti da™ Metróra kilencvenmilliárd Összesen 90 milliárd forintot tud előteremteni a főváros a metróberuházásra, amennyi­ben az állam támogatja a BKV-t, megszünteti a Buda­pestet hátrányosan érintő szabályokat, s ha az önkormányzat részvényeinek egy jelentős részét elad­ja, mondta el inter­jújában a főpolgár­mester. Demszky Gábor szerint a kormány re­ális döntést hozott, amikor nemet mon­dott az olimpiára. A főpolgármester úgy véli, nincs szükség vizs­gálatra a nagykörúti villamos­tender eredménye miatt. Demszky Gábor: Hétköznap legyen az EP-választás Demszky elmondta azt is: az európai parlamenti választást hétköznap kellene tartani, s ezt a napot munkaszüneti nappá kellene nyilvánítani, hogy jóval maga­sabb legyen a rész­vételi arány, mint a csatlakozásról szóló népszavazáson volt. Mindenképpen szeretne tagja lenni az Európai Parla­mentnek, hogy ott lehessen, ahol a dol­gok eldőlnek, közöl­te. A főpolgármes­terséget ugyanakkor fontosabbnak tartja, így ha valamiért választásra kényszerülne, ez utóbbi mel­lett döntene. (7. oldal) A Greenpeace is atomrobbanástól tart A Paksi Atomerőmű a környe­zetvédők és az ellenzék bírá­latának kereszttüzében áll a létesítményben bekövetkezett baleset óta. Miután a Fidesz képviselői bejelentették, hogy szerintük biztosan ránk robban az atom­reaktor, most a Greenpeace is csatlakozott ehhez az állás­ponthoz. A gond csak az, hogy a vizsgálat az erőműben még nem zárult le, és addig köz­tudottan nem hoznak nyilvá­nosságra semmilyen értékelhe­tő információt. A környezetvédők azonban tudni vélik, hogy az erőmű hű­tőmedencéjében négy tonna hasadóanyag pihen, s szak­értőik állítják, ez bármikor be­robbanhat. A magyar fél teljes képtelenségnek tartja ezeket a vádakat. Csillag István gazdasági és közelkedési miniszter szemé­lyesen is megtekintette az erő­műben a robbanást követően kialakult helyzetet, és biztosí­totta a lakosságot afelől: az erő­mű biztonságosan üzemel to­vábbra is. A környezetvédők azonban azt állítják: a kormány még mindig nem mondta el a teljes igazságot, és nemzetközi vizsgálóbizottság megalakítá­sát követelik. (Részletek 10. oldalon) Legálisan behajthatok a parkolási díjak Bár a Legfelsőbb Bíróság szer­dai döntése szerint egy ma­gánszemély pert nyert a Cent­rum Parkoló Kft. ellen, a tár­saság be fogja hajtani a be nem fizetett díjakat, nyilat­kozta lapunknak Szilágyi Anna, a cég ügyvédje. Szerinte jogellenes lenne, ha a bliccelő azért nem fizet­ne parkolási díjat, mert ada­tait a Belügyminisztérium adathivatala nem adhatta volna ki. Azóta módosult a jogszabály, s most már kiad­hatók a rendszám alapján a tulajdonos adatai. (Részletek a 9. oldalon) Kormányátalakítás májusban Medgyessy Péter kormányfő az elkövetkező hetekben értékel 10. oldal Tisztelt Olvasóink! Legközelebbi lapszámunk május 5-én, hétfőn jelenik meg mttir é>,» mU — t?m t. f »-.Te — ttm * .*»«■«».. Időjárás Ma - PÉNTEK Legmagasabb napi hóm.: 24 °C Legalacsonyabb napi hőm.: 15 °C Napkelte: 5 óra 26 perc Napnyugta: 19 óra 55 perc Holnap - szombat Legmagasabb napi hőm.: 21 °C Legalacsonyabb napi hőm.: 7 C Napkelte: 5 őrá 24 perc Napnyugta: 19 óra 57 perc Holnapután - vasárnap Legmagasabb napi hőm.: 21 °C Legalacsonyabb napi hőm.: 7 C Napkelte: 5 óra 23 perc Napnyugta: 19 óra 58 perc Budapesti Nap .... AZ ELSŐ NAPILAP BUDAPESTIEKNEK feypÄKSifpfl ’ ... ___ ____ .. , . , ................ .....

Next

/
Thumbnails
Contents