Budapesti Nap, 2003. május (2. évfolyam, 112-125. szám)

2003-05-16 / 112. szám

Ára: 95 Ft Ma 32 oldalon Alapítva: 2002 ■ ) ff "W Megmaradhat Sziget: jön a Massive Attack —• TO a FORRÁSKÚT Július 30. és augusztus 6. között rendezik Sasvári Szilárd (Fidesz): nem meg all. Sziget Fesztivált az óbudai lenne jó lebontani 3. oldal Hajógyári-szigeten 12. oldal j 2003. május 16., péntek, 11. évfolyam 112. szám Néhány engedély még hiányzik pryjfn2005-ben feldübörögnek a fúrópajzsok 2. oldal Becsődölt a számla- rendelet Nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket a Pénz­ügyminisztérium egy hónapja életbe lépett rende­leté, amely szerint minden 50 ezer forintnál na­gyobb értékű vásárlásról áfás számlát kell adni. A kiskereskedelemben számos helyen csak hal­lottak az új szabályról, de nemigen tartják be, derült ki körkérdésünkből. Az építőanyag-kereskedések­ben a rendelettől függetlenül minden vásárlónak évek óta áfás számlát adnak - legalábbis ezt állítják a tüzépek. Hasonlóan járnak el a bútorüzletekben, ahol a vevő és az eladó érdekét a garancia szem­pontjából egyaránt az szolgálja, hogy áfás számlát állítanak ki. Van olyan hipermarket, amelyikben már a pénztárak előtt figyelik, ki vásárol sokat. Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára úgy véli, hogy nem sikerült a feketekereskedelemet visszaszorítani. Egy biztos: a pénzügyminiszter rendelete alapján április 14-e óta áfás számlát köteles kiadni a kereskedő a magánszemélynek is - ötvenezer forint feletti vásárlás esetén -, ha a vásárolt árucikkek kereske­delmi mennyiségűnek számítanak. Az ombuds­man jogsértőnek tartja a rendeletet, és az Alkot­mánybírósághoz fordult. (Részletek all. oldalon) A kiskereskedelemben számos helyen csak hallottak az új szabályról, de nemigen tartják be Magyar katonákra lőttek Afganisztánban Komolyzenével pályázza meg Budapest Európát Juhász Ferenc honvédelmi mi­niszter szerint Afganisztán veszélyesebb Iraknál. A Budapesti Nap úgy tudja, hogy már fegyveres támadás is érte a március óta kint tartóz­kodó magyar egység tagjät. Tegnap az ázsiai országba megérkezett a magyar egész­ségügyi kontingens második csoportja. Abban az esetben, A Duna egyre kevésbé bír természetesen tisztulni, a hulladékkezelés terén pedig - a tiszteletreméltó kezdeményezések ellenére is - bőven van tennivaló, véli Láng István profesz- szor, akadémikus, az Országos Kör­nyezetvédelmi Ta­nács elnöke a Buda­pesti Napnak adott interjújában. A kisebb környe­zetszennyezések­kor inkább behuny­juk a szemünket, csak a nagyobbak kapnak nyilvánosságot, osztotta meg tapasztalatait olvasóinkkal az akadémikus. ha Magyarország nem vesz részt a stabilizációs erők műve­leteiben Irakban, a kabuli misz- szió létszámát kell növelnie, de már fegyveres őrző-védő egy­ségekkel. Az ellenzék csak mű­szaki vagy egészségügyi egysé­gek kiküldését támogatná Irak­ba, ám ezekre a kormány sze­rint ott nincs szükség. (Részletek a 8. oldalon) Az ipari szennyezés ugyan már nem olyan nagymértékű, mint korábban, ám a rozsda­övezeteknek neve­zett területeken - s ezekből Budapesten elég sok van - a kor­rózió következtében továbbra is kerülhet­nek káros anyagok a vízbe, a levegőbe. Az utóbbi évtized­ben ugyan csökkent a szén-dioxid szintje, a gépjárművek meg­növekedett száma miatt azonban forga­lomkorlátozásra, el­fogadható díjszabású város­széli parkolóházakra lenne szükség. (Részletek a 16. oldalon) Habár még nem tudni, módo­sítja-e az Európai Parlament az Európa Kulturális Fővárosa címre szóló pályázat feltételeit, a Városházá­nak már van elképzelése ar­ról, hogy Bu­dapest mivel vehetne részt a pályázaton. Schiffer János főpolgármes­ter-helyettes a Budapesti Nap­nak elmondta: a magyar ko­molyzene világszerte méltán elismert, ezért a pályázatban Lassan épül a strand Dunakeszin Tulajdonjogi tisztázatlansá­gok is nehezítik Dunakeszi strandjának rekonstrukcióját. Bérlője a szerződéstől eltérő­en látványmedencét akar épí­teni, hitelt kíván felvenni, amelyhez készpénzfizetési garancia vállalását kérte az önkormányzattól. Az érintet­tek vitája közben a város lakó­inak nincs hol fürödniük. (Részletek a 20. oldalon) foglalt programban a komoly­zenéé lenne a főszerep. A Ko­csis Zoltán vezette Nemzeti Filharmonikusok már tudnak a lehetőségről. Különös, hogy a Budapesti Fesztiválzene­kart és vezető­jét, Fischer Ivánt értesülé­seink szerint még senki sem kereste meg. A Városháza az előkészületekre is elkülönített már néhány tízmillió forintot. (Részletek a 12. oldalon) Az a tény, hogy az EU-nép- szavazáson a jogosultak fele sem járult az urnákhoz, nem az Európai Unió Kommuniká­ciós Közalapítvány (EU KK) hibája - mindezt a közalapít­vány kuratóriumi elnöksége jelentette ki újságírók előtt. Az elnökség más tekintetben is rendkívül elégedetten nyi­latkozott a saját teljesítmé­nyéről. A referendumot meg­előző héten nem miattuk ful­ladt káoszba a kampány, ha­Erdő helyett lakópark A Hárs-hegyi Kemping hajdan olyan volt, mint Csillebérc, a köz tulajdonaként szolgálta az embereket. Ma magas fallal, kamerákkal elzárt magánterü­let, lakópark épül a legyalult erdő helyén. Földgyaluk, be­tonkeverők munkája nyomán fa többé nem nő az Eurodomb lakópark területén. Mivel a jo­gi helyzet nem tisztázott, nem lehet tudni, hogy a terület er­dőnek minősül-e vagy sem. Ha a hatalmas birtokon egy apró épület található, 35 szá­zaléka intézményi területként már beépíthető. (Részletek a 18. oldalon) nem azért, mert túl sokan startoltak rá erre a témára, és a végén már nem lehetett ösz- szehangolni, hogy mi megy ki a sajtóba. Az elektronikus médiában megjelent hirdeté­seknek egyébként csak egy- harmada származik az EU KK-tól. A legközelebbi kampány valószínűleg ősszel kezdődik, ekkorra készül el az alapítvány tevékenységé­nek átvilágítása is. (Részletek a 7. oldalon) Veszélyben a Duna Láng István: Takarítsuk ki együtt az országot! Fischer Iván Kocsis Zoltán Csak ősztől indul újra az EU-kampány Helyi hírek Nem kezdik meg a pályaudvar fel­újítását Idén nem kezdődik meg a Kelenföldi pályaud­var felújítása. A MÁV legszívesebben lebon­tatná a régi épületet, ám az fővárosi védettséget élvez 17. oldal Mechwart-beach A II. kerület három pálmafával letette voksát a Duna-beach terve mellett: a Mechwart téren mediterrán árnyékban élvezhetjük a napot 18. oldal Letették a Paskál lakókert alap­kövét Elhelyezték a zuglói Paskál lakókert alap­kövét, megkezdődik a korábban lakossági til­takozást kiváltott építkezés 21. oldal Tábla figyelmeztet a védelemre A ráckevei Duna-ág melletti kerületek különbö­ző módon igyekeznek védeni a folyót és kör­nyezetét 23. oldal Naptár Elfogadta a közgyűlés a zárszám­adást Kimaradtak az ellenzékiek a város cégeinek j felügyelőbizottságaiból 3. oldal Átalakulóban a polgárőrség A kerületi szervezetek szorosan együttműköd­nek a kapitányságokkal 4. oldal Vonja be a partnerét! Célszerű partnerünkkel közösen lakáshitelt fel­venni, hogy minél nagyobb legyen az adóked­vezmény 10. oldal Időjárás ma PÉNTEK Legmagasabb napi hőm.: 19 °C Legalacsonyabb napi hőm.: 8 °C Napkelte: 5 őrá 6 perc Napnyugta: 20 őrá 14 perc HOLNAP SZOMBAT Legmagasabb napi hőm.: 23 °C Legalacsonyabb napi hőm.: 7 °C Napkelte: 5 őrá 4 perc Napnyugta: 20 őrá 15 perc----- --­Előfizetéses telefonszám: 328-3222 E-mail: elofizetes@bnap.hu Hirdetésfelvétel: 328-3230 9771589 016058 03112 www.bnap.hu "A T BudapestiNap AZ ELSŐ NAPILAP BUDAPESTIEKNEK-------------------:---------------- ----------------------------------­__________. ... i ____________I Egy jól csengő csomag budapestieknek / x Különleges Budapesti Nap előfizetési lehetőség a 30. oldalon [ 32K-3222

Next

/
Thumbnails
Contents