Budapesti Nap, 2003. augusztus (2. évfolyam, 177-201. szám)

2003-08-01 / 177. szám

Esőáztatta Sziget Ma este az angol Morcheeba játszik a Nagyszínpadon 8. oldal Magyarok hada az Adrián Horvátországból hazatérő tu­risták arra panaszkodnak, hogy a horvát vámosok nem engednek bevinni nagyobb mennyiségű élelmiszert, al­koholtartalmú italt az ország­ba. Ez sokunkat érinthet fáj­dalmasan, mert az ottani élel­miszerárak nem túl barátsá­gosak, és a nyaralást olcsóbbá lehet tenni némi otthonról hozott elemózsiával. A buda­pestiek a legnépszerűbb és legolcsóbb szervezett horvát­országi utakat már lefoglal­ták, így sok utazási irodában csak augusztus közepétől vagy végétől tudnak szállás­helyeket ajánlani. Jó hír azon­ban, hogy egész augusztus­ban ragyogó napsütést jósol­nak az Adria mellett. Ötlet­szerűen senki ne induljon el, mert olcsó szálláshelyet már nem talál magának. (Részletek a 2. oldalon) Laci, az albínó csacsi Mától előjegyzést Kék szemű, fehér bundás szamár ^öR' té; KELL KÉRNI született a Budakeszi vO-' A HÁzióRVQSOKTÓL Vadasparkban 14. oldal 2. oldSk Gyomirtó napokat szerveznek Érden és Diósdon Irak: a kőtelező küldetés Egyetemisták tervezik a kertet Tanösvényt építenek a XI. kerületben a Kertészeti Egyetem Tájépítész Karának hallgatói 13. oldal Hipermodern taxiállomások A XII. kerületben felépültek azok a formaterve­zett taxiállomások, amelyek védelmet, bizton­ságot és fontos információkat nyújtanak a vára­kozóknak 14. oldal Az utolsó hajódoktor a Rómain Nagy János egyedüliként javít hajókat, csóna­kokat a Római-parton. A műanyag hajók korá­ban olykor igazi ritkaságok is megújulnak a mester keze alatt 15. oldal ÁTMENETI OTTHON GYEREKEKNEK A XVII. kerületi önkormányzat Gyermekjóléti Szolgálata találkozót szervezett a Kondor Béla Közösségi Házban, ahol döntéshozók, támoga­tók és művészek találkoztak az átmeneti ott­honban lakó gyerekekkel, és létrehoztak egy új alapítványt is 18. oldal Naptár A tisztiorvosi szolgálat speciá­lis műszerei az utóbbi napok­ban Érden és Diósdon kimutat­ták a parlagfűpolleneket a leve­gőben. Egy év alatt tíz száza­lékkal nőtt Magyarországon a parlagfűvel borított területek nagysága. Érden és Diósdon gyomirtó napokat szerveznek. (Részletek a 13. oldalon) Fellebbezés a 4-es metró ellen A Levegő Munkacsoport benyújtotta fellebbe­zését a 4-es metró környezetvédelmi engedélye ellen 2. oldal Lezárult az adó-jóváírási vita Nyolcezer magánszemélynek küldte vissza a pénzt az APEH 7. oldal Jeruzsálem épül a Margitszigeten Augusztus 8-án Verdi Nabucco című operáját mutatják be a szabadtéri színpadon 8. oldal Végzetes áramütés Halálos balesetet szenvedett egy 31 éves építő­munkás a második kerületi Baár-Madas Gimnázi­Fót: vissza a múltba! Az egyik legkorábbi, Fótot em­lítő oklevél 650 évvel ezelőtt, 1353. május 14-én íródott. E történelmi jelentőségű irat má­solatát a Szent István-napi ün­nepségen mutatják be a Fótra látogatóknak. A település törté­nete azonban ennél jóval régebbre nyúlik vissza. (Részletek a 16. oldalon) A honvédelmi bizottság tagjai, a szakminiszter és a vezérkari főnök szeme láttára teg­nap befejezte a felkészülést az Irakba induló magyar szállítóegység a Budapesttől 60 kilométerre fekvő Táborfalván. A 240 katona a jövő héten kezdi meg a kitelepülést (Részletek a 4. oldalon) Jótékonysági hangverseny Vasárnap jótékonysági koncer­tet ad az Endrődy Kamarazene- kar a belvárosi Váci utcai angol- kisasszonyok templomában. A bevételt a szentély egyedülál­ló barokk falfestmények felújí­tására ajánlották fel, így a ku­pola és a diadalív képei után a többi festményt is restaurálják. (Részletek a 20. oldalon) Megszűnik a befektetési adókedvezmény Nem EU-konform az a terve­zett intézkedés, mely szerint a kormány megszüntetné a részvények vagy befektetési jegyek hozama után járó adó­hitelt. Az adóhitel nem köz­vetlenül járó kedvezmény, ha­nem olyan hitel, melynek ka­matait nem kéri az állam. A kölcsönt azok kaphatják meg, akik az adott évben növelték értékpapír-befektetéseiket. Nekik a növekmény húsz szá­zalékának megfelelő összeg­gel kevesebb szja-t kell befi­zetniük. A Tőzsdei Egyéni Be­fektetők Érdekvédelmi Szö­vetsége szerint az intézkedés­nek nincs jelentősebb hatása a részvényállományra, de el­lentétes az uniós gyakorlattal. Az Európai Unió legtöbb tag­országában ugyanis már rég­óta működik befektetési adó­hitel. A Pénzügyminisztérium szerint viszont évente 25-30 ezren veszik igénybe ezt a kedvezményt, mintegy 3 milli­árd forint értékben. (Részletek a 6. oldalon) Tűcsere automatából Hamarosan tűautomaták je­lennek meg két budapesti kórházban, hogy akik meg akarják tartani névtelenségü­ket, ne kényszerüljenek le­mondani a steril fecskendő biztonságáról. A Nyírő Gyula és a Péterffy Sándor utcai kórház kezdeményezését a civil szervezetek többsége tá­mogatja, de a VIII. kerület tisztiorvosi szolgálatának ve­zetője nem örülne, ha a kör­zetében is telepítenének ilyen automatát. (Részletek a 3. oldalon) A Kerek-tó megmenekül Mogyoródon, a Hungaroring szomszédságában fekvő Ke- rek-tó vize az utóbbi időben egyre koszosabb lett, a kör­nyéket pedig szeméttel do­bálták tele. A helyi tulajdono­soknak köszönhetően meg­kezdődtek a tó mentési mun­kálatai, amelyek remélhető­leg augusztus közepére befe­jeződnek. A tervek szerint a helyiek kis ligetet alakítanak itt ki, padokkal, virágokkal. (Részletek a 16. oldalon) Az állatorvosok perre mennek az ügyeleti díjért Bár a minisztérium elismeri az állatorvosok követelésének jogosságát, nincs előrelépés az ügyeleti díjak ügyében. Ezért a Magyar Állatorvosi Ka­mara beperli a Földművelés- ügyi Minisztériumot. Az állat­orvosok arra panaszkodnak, hogy az uniós csatlakozás mi­att fontos élelmiszer-biztonsá­gi feladatokat kellene ellátni­uk. Brüsszelben már jelezték, hogy nem írják alá az élelmi­szer-biztonsági záradékot, ha nem teljesülnek a vállalások. (Részletek a 6. oldalon) Drágul az áram és a posta Mától emelkedik a helyi és a tá- év januárjában várható általá- volsági levél postai díja és a le- nos forgalmiadó-növekedés velezőlap továbbítása is. együttesen az átlagos háztartá- Ugyancsak többet fizetünk az sokban mintegy 2 ezer Ft havi elektromos áram kilowattjáért, kiadásnövekedést eredményez. Az idei áramáremelés és a jövő (Részletek a 7. oldalon) ÁREMELKEDÉSEK AUGUSZTUS I-TŐL Lakossági áramár Levél postázása levelező- helyi távolsági lap Régi ár: 26,50 Ft/kWh 35 Ft 40 Ft 32 Ft Új ár: 28,90 Ft/kWh 40 Ft 44 Ft 35 Ft Forrás: Elmü. Magyar Posta um felújítási munkálatai közben 9. oldal Időjárás Péntek Legmagasabb napi hőm.: 26 °C Legalacsonyabb napi hőm.: 17 °C Napkelte: 5 óra 20 perc Napnyugta: 20 óra 18 perc Szombat Legmagasabb napi hőm.: 26 °C Legalacsonyabb napi hőm.: 15 °C Napkelte: 5 óra 21 perc Napnyugta: 20 óra 16 perc Előfizetéses telefonszám: 328-3222 E mail: elofizetes@bnap.hu Hirdetésfelvétel: 328-3230 • Minden szelvény nyer! m A Szerencsejáték Rt. és a Magyar Könyvklub közös akciója minden nyeretlen magyar szeuncsejatík «I. on-line játékra a Könyvklub könyvesboltjaiban! információs telefon: (27) 578 210 KÖNWKLU B \2 TI p > Budapesti Nap AZ ELSŐ NAPILAP BUDAPESTIEKNEK ALAPÍTVA: 2002 2003. augusztus 1., péntek, II. évfolyam 177. szám 9771589 016058 03177 Helyi hírek

Next

/
Thumbnails
Contents