Budapesti Orvosi Újság, 1920. július-december (18. évfolyam, 27-52. szám)

1920-09-16 / 38. szám

598 BUDAPESTI ORVOSI ÚJSÁG 1920. 38. szám. hormonok passiv szaporítása, avagy a hyperaemia következtében megváltozott ovarium-működés okozza-e, az még bi­zonytalan. Schlesinger egy 25 éves steril és frigid asszonyt thelian-kúrával úgy meggyógyított, hogy a 6 hetes kúra után az asszony gravida lett s terhessége har­madik hónapjában megszűnt a frigiditás is. (Med. Kiin., 1920, 5. szám) Polgár. Hogyan kerülheti el a bába és a szülésznő a lueses fertőzést ? (Prof. Hauck, Erlangen.) Sajnos nem ritka eset­ben fertőződik a bába luesszel a kezén (extragenitalis fertőzés) szülés közben s mivel a kezdeti stádiumban bajával való­színűleg nem igen törődik s foglalkozását folytatja, a bába így a fertőzésnek okává válik. Ennek a nagy veszedelemnek az elhárítására csakis a gummikeztyü hasz­nálata látszik alkalmasnak. Rendeletileg kellene kötelezővé tenni a gummikeztyü használatát a szülésnél s hogy ez kivihető legyen, a bábák számára jó és olcsó gummikeztyüket kellene juttatni. Ki kellene oktatni őket a keztyű használatának mód­jára, a keztyű jó sterilizálására és a lues ismeretére. (Münchener mediz. Wochen- schrift, 1920, 9. szám.) Polgár. Uterus gravidus incarceratus. (Harttung, Emanuelssegen.) Szerző egy 37 éves nőbetegéről számol be, ki ter­hességének V. hónapjában incarcerált, retrovertált uterussal kereste fel. Hólyagja nagyfokban ki volt tágulva. A cervix nyo­mása következtében a húgycső kinyúlt. A hólyag fundusa, retentiós vizelettel telve, a köldök fölé emelkedett. A hüvely s a Douglas-űr előboltosult s a portio annyira felhúzódott, hogy nem is volt tapintható. Természetes ilyen esetben, hogy a vizelet lefolyása akadályozott s ezáltal cystitis áll elő. Itt kell a leggyorsabban segítenünk: a hólyagot azonnal ki kell üríteni, később pedig, a méh felemelése után, a cystitist kezelnünk kell esetleg, ha gangraenás a cystitis, hüvely-hólyag- sipolyt készítünk. A terhes méh repositiója térd-könyök helyzetben történik. A hasprés kiiktatására esetleg narkotizálhatjuk a beteget. Ha így nem sikerül a felemelés, valószínűleg erősebb összenövések vannak jelen. Bumm ajánlatára ilyenkor ki kell üríteni a méhet: a hátsó hüvelyboltozat punctiójával, vagy méhszonda bevezetésével, esetleg kolpo- tomia útján. Schubeit viszont azt ajánlja, hogy hasseben át szabadítsuk fel az összenövéseket, de figyelmeztet, hogy a laparatomia sebét magasan ejtsük, úgy, amint azt a hólyag teltsége kívánja, mert a hurutos hólyagnak ilyenkor semmi­képpen sem szabad megsérülnie. A reponált méhet 3 napon át feszes tampo- nade-dal tartjuk helyén. (Med. Klinik, 1920, 19. szám.) Davidovits. Röntgen-sugarak hatása ame- norrhoeára. (Momm, Nauheim.) Szerző, azon meggondolásból, hogy a röntgen- sugarak kis mennyisége a szövetekre izgató hatású, 8 amenorrhoeat kezelt röntgennel. Az esetek egyikében sem volt az amenorrhoeának kimutatható oka. A betegek mindegyike 10 E-t kapott s így sikerült 5 esetben menstruatiót elérnie. Tekintettel a kezelt esetek kis számára, szerző maga veti fel a kérdést, vájjon röntgenhatás volt e ez, vagy csak psychikus befolyásolás? (Med. Klinik, 1920,26. sz.) Davidovits. A császármetszés halotton és haldoklón. (Doz. Linzenmeier, Kiél.) Régóta vitatott kérdés, hogy élő magzat esetén a még haldokló szülőnőn végez­zék-e a császármetszést, vagy pedig köz­vetlen az exitus után. Szerző történelmi visszapillantást vet a tárgyra, majd rátér a saját maga észlelte 4 esetre, melyek röviden a következők: 1. 30 éves IV. parat eklampsiával szállítják be a klinikára. I1/* óra múlva hirtelen exitus. Rögtön sectio caesarea. Asphyxiás magzat. Sikeres élesztés után újszülött életben marad. Az anya sectiójá- nál meningitis cerebrospinalis epidemicat találunk. 2. IX. hónapos terhes. Súlyos phtisis in ultimis. Délelőtt 11-kor coma, szív­hangok jól hallhatók. Délután a légzési zörejek miatt a magzati szívhangok hall­gatása lehetetlen. Este 6-kor exitus. Azonnal sectio caesarea. Halott magzat, mely azonban életképes volt. Magzatvíz bőven tartalmaz meconiumot. 3. Epilepsiás háziterhesnél délelőtt 10-kor roham, mely másnap reggel meg­

Next

/
Thumbnails
Contents