Budapesti Orvosi Újság, 1920. július-december (18. évfolyam, 27-52. szám)

1920-09-16 / 38. szám

BUDAPESTI ORVOSI ÚJSÁG __________________1920, 38. szám. 606 P emphigus okozta gégestenosis. {Marschik, Bécs.) A bécsi laryngo-rhino- logiai társaság 1919 május 7.-én tartott ülésén bemutatott beteg pemphigusban szenved. Két éve rekedt, utóbbi időben légszomj. Felvételkor a lágyszájpadon nagy pemphigushólyag volt látható. Jelenleg itt finom hegecskék és epithelfoszlányok lát­hatók' csupán. Hólyagok a gégében is voltak időnként. A jelenlegi stenosist a gégefedő ómega alakú eltorzulása okozza, mely összehegesedett a gégefelőli oldalon. A gégebemenet egyéb helyein zsugorodott és dohányzacskószerűen összehúzódott a nyálkahártya. Érdekes az esetben, hogy a beteg bevallja luetikus infectióját, Wasser- mannja is positiv és mégis nagyon való­színű a hegek felületes és finom voltából, hogy a gégejelenségeknek nincs közük lueshez. {Wienermediz. Wochenschr., 1919, 46. SZ.) sz. Liebermann T. dr. Radiumtartók a hypophysis és a felső légutak tumorainak kezelésére. (Hirsch és Klein, Bécs.) A bécsi Iaryngo- rhinologiai társaság 1919 május 7.-én tar­tott ülésén Hirsch bemutatja azokat a radiumtartókat, melyeket intentiói szerint Klein csinált. A radiumtartó fogprothesi- sekre van szerelve megfelelő karszerke­zetekkel és hajlítható dróton van megerő­sítve, úgy hogy pontosan és elmozdítha- tatlanul oda helyezhető több óra tartamára is, a hol szükség van rá. Lipoin hozzá­szólása szerint az eljárás Berlinben már három év óta dívik. Hirsch más helyen azonban megjegyzi, hogy csak egy eset­ben talált rá utalást, akkor is egy állkapocs- resectiós beteg prothesiséről volt szó, mely esetben nem is lehet másképp, mint erre támaszkodva,a rádiumot applikálni. {Wiener mediz. Wochenschr., 1919, 46. sz.) sz. Liebermann T. dr. A mindennapi gyakorlat köréből. A sclerosis multiplex salvarsan- therapiája. Újabb vizsgálatok alapján egyre valószínűbb, hogy a sclerosis multi­plex spirochaeták okozta bántalom. Már ismételten történtek kísérletek salvarsan- készítmények használatára, s legújabban Widiura számol be ilynemű kutatásokról. Természetes, hogy nem remélhetjük az elpusztult idegszövet újraképződését, s törekvésünk czélja csakis a folyamat meg­állítása lehet. Holmi therapia sterilisans magnara gondolni sem lehet, s így czél- szerübb kicsiny, de sűrűn ismételt ada­gokkal dolgozni. 2—3 napos időközökben 0 05 ctgmos adagtól 0 30 ctgig emelkedve, adunk neosalvarsant, úgy hogy az egész kúra 3—5 gm. neosalvarsant fogyaszt. (Neurol. Cbl., 1920, 9. szám) Nők kastratiója tiidőtuberculosis kezelésében. A tüdőtuberculosis bizonyos eseteiben a praemenstrualis időben erős tüdőcongestio támad, mely lázat okoz és vérköpésre vezethet. Olyan esetekben, ahol ez a jelenség igen kifejezett, Guil- lermin a Röntgen-castratiót ajánlja, külö­nösen idősebb, a climaxhoz közelálló nőknél, de esetleg fiatalabbaknál is. Influenzás tüdőgyuladás kezelésére többen (Glaser, Eger; Guischard, Orsay) a szürke higanykenőcscsel végzett kenő­kúrát ajánlják. Rendesen elég 1—2 turnus. Néha még reménytelennek látszó eseteket is jóra fordított. {Ars. Medici, 1920, 6. sz.) Gyógyító teák. Epehajtó tea: Rp. Herba Marrubii Herba Agrimon. aa gta 100 0 Rád. Rhei Rád. Ononidis aa gta 500 MDS. 1 tetézett kávéskanál 1 csésze infusumra, reggel, éh­gyomorra, hónapokon át. Idegesek éjjeli izzadása ellen: Rp. Archangelica offiz. Arnica montana Copsella bursa pastoris Melissa officinalis. Mentha piperitá Thymus serpyllum aa gta 50 0 MDS. Tea. 1 teáskanálnyi 1 csé­szére. Ca 1 óra hosszat főzni. Naponkint 1—2 csésze. (Ars. Medici, 1920, 6. szám.) Anticoncipiens. Rp. Acidi thymici ctgt 0'15 Chinin. bimuriat. ctgt 0'50 Butyr. Cacao gm. l'O M. f. globul. vagin. DS. S. D. No. N. S. 5 perczczel ante coitum használni.

Next

/
Thumbnails
Contents