Budapesti Orvosi Újság, 1920. július-december (18. évfolyam, 27-52. szám)

1920-09-16 / 38. szám

608 BUDAPESTI ORVOSI ÚJSÁG 1920. 38. szám. Pályázati hirdetmény. 262/1920. szám. A vezetésem alatt álló Sopronmegyei Köz­kórháznál Kapuváron megüresedett kórházi al- orvosi állásra pályázat hirdettetik. Pályázhatnak: nőtlen orvosdoctorok, a kik tartoznak a kórház­ban lakni. A mennyiben az állásra végzett orvos nem pályáznék, az alorvosi állásra szigorló orvos is nyerhet ideiglenes megbízatást. Az alorvosi állásra a kinevezés, illetve megbízatás csak két évre szólhat s két év után ismét megújítható. Javadalmazás: Háborús pótlékokkal 450 korona havi fizetésen kívül elsőosztályú élelmezés, a kór­házban bentlakás, mosás, fűtés, világítás és ki­szolgálás. Orvosi magángyakorlat nem folytatható. Pályázati kérvények Sopronvármegye Kormány- biztosához czímezve, alulírott kórházigazgató-fő­orvosnál adandók be. Pályázati határidő 1920. év szeptember hó 20.-áig. Kapuvár, 1920 szeptember 4.-én. Graef János dr., kórházigazgató-főorvos. LÜDERS és KANIS Röntgen és Elektromedikai Müsiaki Vállalat Budapest, Vili., Hunyadi-u. 4. Telefon : J. 3—92. r. REIHER U.C0MP. WIEN, Ing. LEÓ EHMflNN WIEN, magyarországi képviselete. Raktárról szállít mindennemű Röntgen és Elektromedikai czikkeket. hpótiéqsi »i?5Viiiyiiiffi[f;;.a,a,i: EISCHER PÉTER ÉS ÉSfllT Budapest, IV., Kalvin-tér 3. sz„ félemelet. Nagy állandó raktár orvosi műszerekben, kötszerekben, betegápolási czikkekben. Művégtaggyártás és imrzer- javitás. Telefon József 19—24. Fióküzletek 1920 augusztu 1-től kezdve VII., Rákóczi-út 78 és IV., Vámház-kőrut 8. VALORAL Brom, Borneol, Valerinat Lecithinnel combinálva j Igen hatásos sedatiuum, tonicum, enyhe hypnoticuni Javalva ; Neurasthenia, hysteria, álmatlanság, ideges tüneteknél. Készíti: Q7Í1TQ DÓI Deák Ferencz OZ.VJ 1 O i ílL gyógyszertára Budapest, VL.Deák Ferencz-tér, Anker-palota Telefon: 93-01. + KELETI J. Budapest, IV., Koronaherczeg-utcza 17. Alapittatott 1878. Telefon: 13-76. Teljes orvosi és fogorvosi műszer- és bútor-berendezések elsőrendű békebeli minőségben legjutányosabb árban, kedvező fizetési feltételek mellett ismét kaphatók. Törött Record-fecskendők kicserélése, orvosi műszerek köszörülése és javítása leggyorsabban eszközöltetnek. ODELOH MaDvarSydoytechnikai Ipar R.-T. Budapest, VI, Andrássy-ut 28 . Telefon :68-16és 37-04 Eredeti gyári áron azonnal szállít orvosi műszereket, orvosi vasbutorokat, mütő és steralizáló berende­zéseket betegápolási cikkeket, kötszereket stb. Sürgönyeim: Medodelga Bpest. Arsotonin mint elsőrangú Tonicum és Roborans Anaemia, Chlorosis, Leukaemia, Neurasthenia, Tuberculosis etc. eseteinél. „CHINOÍ N“ gyógyszer és vegyészeti termékek gyára r.-t. (Dr. Kereszty és Dr. Wolf) ÚJPEST, Tó-utcza 5. WIEN, I., Ebendorferstrasse 4. Az injectiós therápia céljait szolgáló használatra kész steril oldatok. — Speciallaboratorium ERI. RÓZSAVÖLGYI IMRE BUDAPEST, VI., ARÉNA-UT 124. Pápai Ernő műintézete Budapest, VI. Szerecsen-utcza 65. (Liszt Ferencz-tér sarok.)

Next

/
Thumbnails
Contents