Budapesti Sakkhiradó, 1958-1959 (1-16. szám)

1958-1959 / 1. szám

£akkhiradé ' A BUDAPEST/ MKKSZÖVE7SE0HIVATALOS LATJA. 1958-59.1.SZA1Í szövetségi közleményeik Az Országos Csapatbajnokság sorsolását augusztus 25-én ejtette mag a Veraenyblróság.amelyet úgy irányított,hogy a budapesti csa­patok egyformán kétszer utazzanak vidékre .Ezért a 6.7 .8.9. start- szádokat a vidéki csapatok kapták.A verseny kezdési időpontját 9 órában rögzítette,ezért felhívja a csapatvezetőket,hogy az uta­zás időpontját úgy válasszák meg,hogy a verseny kezdetére minden- kép jelen legyenek,mert a biró az árukat pontosan 9 órakor meg­indít ja.Közölte a versenybíróság azt a határozatát is,hogy a csa­patösszeállítás csak akkor adható át a versenybírónak,ha a csa­pat tagjaiból legalább lo fő a verseny színhelyén jelen van. Alább-közöljük a résztvevő csapatok sorsolási számat,nevét,Játék­helyét, ya la mint az intéző nevét,elmét és telefonját* 1. TIPOGRÁFIA T.S. Budapest,VI.Rózsa Ferenc-u.5o. Rubányi Vilmos,Bp,XIV.Kerékgyártó-u.146. 223­253 2. BP.SZPARTAKUSZ 6.K. Budapest,V.Váci-u.62.III.e. .Magyar Dénes,Bp.VII.Jobbágy-u.13 3. Bp.VASUTAS S.C. Bp.VI.Bencur-u.4l. Szeles László Bp.XVII.Szabadság-u.3 297-81o 4. BP.VÖRÖS METEOR Bp.YI.Vöröa-nörty-u.59 Pauncz Miklós Bp. II. iíarcibányi-tér 9. 352-574 5. FERENCVÁROSI TORNA CLUB VI.Népköztársaság-utja loo Katzenbeck Károly Bp. III.Beezterce-u.26 6. DEBRECENI VÖRÖS METEOR Debrecen,Vöröshadsereg-utja 26/a Nagy Sándor,Debrecen,Füvészkert-u.24 7. SZEGEDI VASUTAS SE 8zeged,Dugonits-tér 12. FaggyaB László Szeged,Somogyi Béla-u.19 8. DIÓSGYŐRI VTK Diósgyúrvaagyár Stadion Huba iBtván,DiÓ8győrvsugyár,Gózon lajos-u.6 9. MISKOLCI MTE Miskolc,Széchenyi-u.26.KPVDSZ Klub ihpp Gyula,Miskolc,Szabó Lajos-u.19 10. BP.VÁROSI TANÁCS S2C Budapest,V.Bárczi István-u.3 Kuazál József,Bp.XIV.Szatmari-u.17 11. MAGYAR T2STGYAKORLCK KÖRE Budapest,VII.Alamsi-tér 2. Szabados Gábor,Bp.Vii.Deiabinszky-u.2l 12. BP EPITÖK SE Budapest,VI.Dózsa György-ut 84 I.e. i ,, -.•Magy Endre, 3p, XIV. Iialyva-u. 32-iS.mOXXR OTAPJOTOW-Bt BaMlwst,IX.Soroké' Vágó Ernő Bp.IX.Soroksári-ut llo , íí. BUDAPESTI EGYETEMI AC Budapest, XI. ?iező-u. 4.1 .e. ' Csáki Endre,Bp.VII.Wesselényi-u.33 Az I.forduló párositása 1958.szeptember 7.-én Tipográfia - EEAC Szpartakuaz - Gyapjufonó BVSC - Építők Vörös Meteor - MIK TfTC ------­A II.forduló párosítása 1958.szeptember 14-én BEAC Miskolc VTSK MIK Epitők Gyapjufonó Tipográfia- Diósgyőr- Szeged- Debrecen- FTC- Vörös Meteor- BVSC- Szpartakusz A ÍAGYAR SAKKBZOVETSiG 1959.ÉVI ORSZÁGOS VERSENYNAPTÁRA. Országos férfi és női egyéni bajnokság elődöntői III.15-IV.15 Országos férfi és női egyéni középdöntők VIII.1-15. Országos női bajnokság döntője X.lo-22. Országos férfi bajnokság döntője XI.21-XII.19 Országos ifjúsági bajnokság döntője XII.2o-3o Országos mesterverseny II.7-21. Országos csapatbajn,. IX.7-VI.lo Megyei bajnokok területi döntője II.15-IV.12 Megyei bajnokok döntője V.l-3. Orezágoe értekezlet V.17. A szövetség elnöksége felhívja a bu­dapesti ée vidéki sportkörök vezető­inek figyelmét arra,hogy a közölt naptarhoz egyeztessék az általuk ren­dezendő versenyeket és azokat I.osz­tálytól felfelé Jelentsék be sürgősen Csak igy lehet megoldani,hogytegye® versenyek ne ütközzenek ás szálul biztosítva legyen a versenyek mino-^f^®’ Bégi fokának megfelelően a mesterek, mesterjelöltek es I-o3ztályu verseny­zők részvétele. A vidéken rendezendő versenyek szem­pontjából különösen fontos a mielőbbi bejelentés, mert csak a versenynaptár­ban szereplő versenyekre biztosítha­tó az utazási kedvezmény. A szövetség nemzetközi rendszvényei meg nem szerepelnek a naptárban,azok a j ovahagyas után lesznek közölve.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents