Budapesti Sakkhiradó, 1959-1960 (1-17. szám)

1959-1960 / 1. szám

Dudapesti Sakkhirtsdé A BUDAPEST/ SAKKSZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA. V 14S*"r5TT I .szAm. ORSZÁGOS CSAPATBA3NOKSÁG 1 .FO RDU LÓ 19 39. SZEPTEMBER l3 94 B E A C­8 V S C 24 6 V.METEOR­TIPOGRÁFIA i Földi­Bély 0 Portisch­Ba rcza i BAnkövi­De ly 1 Bl LEK­Na VA ROVSZ KY i KRAJCSOVITS-SZ 1 LA C Y 1 1 Sz 1 lA GV 1­Sző L L ŐS 1 i SzilArofy­C i c o j 0 Fusch­OzsvAth 2 C i sz A r­KA RA F iAth 2 MÉSZ A ROS­BAn 4 CsAk i­PÉ CH Y 4 SOMOGYI­CS1s zA R 1 KRASZNOVSZKY- KOPPÁNYI 4 PRELOVSZKY KorAnyi 1 M.kovAcs­S A OH Y 0 G ró B­MELEGHEGY 1 1 MunkAcsi­SZELES 1 * Cu 1 B U 6­VÉCSEY 0 V A N Y A 1­Ja rAcs 4 RÉV A 1­Ba KA y 1 SzilA gy i­Balogh 4 VA R 1­marosi 1 K 1 SS­PetAk 1 PORTISCH­Dömötö r­64 FTC­CSEPEL 54 7 M T K­V T s K 4 ic o o M m­E 1 G LE R 0 KŐBE R L­RÉTHY 2 KATZEN BECK­TA bo r 4 LENGYEL­KÓ RÓ OY 1 L1 PTA Y­BÉ R C Z Y 2 LAszló D.­VAn oorfy 0 SZEKERES­DEM É N Y 1 SA p l­Bory 1 VARSA­STRÖCKE R 4 JANCSEK­CSŐM 0 Gürtler­Farkas 0 ZENTAI­Túri 0 SE BŐK­LŐR1 N CZ 1 lepsényi­PETRIKOV1CS 1 SIMONY 1­MAGYAR 1 VIDOR­SZEKERES 0 Ormos­KOVAcs 4 Sz A B A 0 0 S­MANN 1 Benő­OlAh 0 BIHARI­KOVAcs 1 Zoltán­Orm 0 S1 1 BARTHA­NovAk 4 Reis cn i «­MA 6 YA R1 1 Sz a eá i­SVASTITS 6 M1SKOLC­DEBRECEN 6 64 PÉCS­DIÓSGYŐR 4 Bakos­F 1 LE P 0 Titkos­SZ 1 LY 4 Kolozi­Daróczy 0 Fajcs I­Tokaji 0 G At i­K a LM A R 4 A N D R A S­ForcAcs 4 SZ 1 «ETN Y­KOVAcs 4 T 1 V 0 LT­ZentaY i BAn­Rétm y 1 1 V A N F 1­Varga 0 Naby­ARNOLD 1 KOCSIS­Cse m 0 Ra 1 sz­Fejér 1 BA rAny­LŐR1NCZ • Cs ővA RY­V 1 SZOKA Y 1 TÓTH­Oo l lAk 0 Szegedi­Nagy 0 LU K A C E­Ligetfalvi \ 2 K i rA ly­Sl FOS 1 PAGONY­Borbély 1 NYÍRI­Buz 1 0 MU SK AT­Németh 1 $1 «AZ­BOCIKOR . 4 MÉSZ A ROS­.Hó oos4 SPARTACUS­GVAPJUFONÓ J l HONFI­SALLAY l Va rnusz­Sebestyén i BO 8 N Y A K­Dózsa 4 T1 PA RY­Szarka i GrAcs­Sz Asz 0 KOVÁCS­Ho rvAth 4 Bl RÓ­Brain i Magyar­SAmu e l i HA LÁSZ­DU BA 1 i ZENTAI­Ferency 4 SZ1 K SZA 1­Farkas 2 SENKE 1­NagysurAny1 54 AZ FORDULÓ mindert MtítefCTÍSEKKEL INDULT.A SZABÓ É 8 FőtlNTOS nélkül kIAllÖ WTeor csak naby ÜGGYEL-SAAIJAL T«o-„ ta döntetlenre menteni a TIPOGRÁFIA ELLENI M É R K ö Z É S É T * A Z u - JONC PÉCS LEY6ŐZTE DIÓSGYŐRT,A VIDÉK LEÍJOBI CSAPATAT,AM0L A CSAPAT KÖZEPE MONOOTT CS6OÖT.MISK0LC TÖBB ÉLJATÉKOSA NÉL­KÜL IS DÖNTETLENT ÉRT EL DEBRECEN ELLEN.A NAGY NEVEKKEL FEL­VONULÓ Csepel alul maraot az fTC-vel szemben.A molnAr nél­kül FELÁLLÓ BEAC a FORDULÓ LEGNAGYOBB ARÁNYÚ OYÓZELMÉT ARAT Ta A VASUTASOK FELETT. ÉROHKES LESZ AZ IDEI BAJNOKBA«. A ba jnoksAg AllAsai B E A C 9? P SPARTACUS 9 M T K 7 FTC 6} PÉCSI KINIZSI 6} Debredeceni vm 6 MISKOLCI MTE 6 TipocrAfia 6 Vörös Meteor 6 1 DlÓS6YÓRI VTK 5 Csepel SC 5 V T S K 5 GyapjufonŐ 3 •« BP.Vasutas SC 2{ " VERSEN YB I RÓsAC I HIREKS kontumAlva ve sztett : sA gnk /BVSC/,Ströcker/csepel/, A versenybíró jelentése SZERINT A MISKOLCI MTE HE* LYISÉCE VERSENYZÉSRE AL­KA LMATLAN. A BE AC RENDELET ÉRTELMÉBEN NEM KÖTELEZHETŐ VIZSCAk Ml ATT JANUARBAN BAJNOKI MÉR­KŐZÉST JÁTSZANI .EZÉRT A versenybíróba« hozzAjArult HOBT A AJNUARRA KISORSOLT MÉRKŐZÉSEIT LEHETŐLEG KO- rAbBI IDŐPONTBAN jATSZA LE. i

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents