Budapesti Sakkhiradó, 1960-1961 (1-17. szám)

1960-1961 / 1. szám

2 •; Ir.l'EL M'i jtun ■•igler «bor óérczy üenény 'Takács ’•arkas J.órincz Tvanics Hetiinger Kovács Baráz- V T S K 5- Réthy- Kóródy- Felméri- Csőm- Vándorfy- Túri- Petrikovics- Szekeres Kovács- Victor- Váczi- Kuszái PÉCS 6.5 Titkos Fajcsi Kádár András Bereczky Tóth Horváth Vándor Pagony Kocsis Prugberger Mészáros 5.5/1/VöHüS METEOR-TIPOGRÁFIA 5.5/1/ 0 Szabó­Barcza 1 Portisch­Navarovszky F Bilek­Szöllősi 0 Szilágyi­Ozsváth 0 Bárczay­Bán I Mészáros — Csiszár 0 Somogyi­Meleghegyi 1 Prelovszky­Bochkor 0 Grób­Bakay 1 Cuibus­Zoltán 1 Tyroler­Vécsey "L Dános Barabás 5.5 DOSGYŐR i Ozily 1 Forgács ­0 Zentay ­0 Fábián ­0 Dollák 0 Ligetfalvi ­0 Lőrincz ­1 Borbély ­" Németh ­1 Hódosy ­Sasvári ­1 Sebők ­FEGYELMI BIZOTTSÁG j s.: er Adolf/Ekisz Spart./II-osztá- ! 1>u versenyzőt irasban megdorgálja, mert az V.kér.II.o.bajnokságon a j 1c.os 11.fordulón nem jelent meg. ; Vannay Janos/Pebrecen/ I. osztályú { versen,,zőt i960.december 31—lg az 1 egyéni és csapatversenytől eltilt­ja,mert a kerületi egyéni bajnok­ká- második fordulója után bejelen­tés nélkül kimaradt. Juhos Sándor/Ganz-Mávag/II.osztá­lyú versenyzőt i960.december Iá—ig az egyéni versenyzéstől eltiltja, mert a VIII.kér.II.o.egyéni bajnok­ságtól visszalépett s ezáltal a csoportja elv sztette minősitő jel­legét. Pettyei István/Ekisz Spart./II.o. versenyzőt Írásban megdorgálja, mert a kér.II.osztályú egyéni baj­nokság két fordulóján nem jelent meg 8.2/1/ SPARTACUS 1 Kluger 1 Flórián F Honfi 1 Varnusz 1 Tipary 1 Bo anyáik 1 Tomanovits 0 Biró 1 Zentai í Kovács 0 Magyar 1 Porjesz-DEBRECEN 2.5/1/- Filep- Daróczy- Kovács Z.- Réthy- Szarvas- Pákozdy- Fejér- Nagy- Sipos- Viszokay- Kovács L.- Halász 5/3/ FTC 1 Sándor t Katzenbek F Liptay 0 Gürtler t Szekeres 0 Sebők 1 Simonyi F Ormos F Varga 1 Benő f Reischig ^Kovács Versenvbirósági Kon- SZEGED 4/3/- Bodnár- Ott- Rieger- Tamay- Mosoxnyi- Hudy- Varga- Hollósy- Papp- Szöllősi- Komócsin- Berecz közlemények: ra vesztett:Fajcsi/Pécs/ A bajnokság állása Spartacus Tipográfia Vörös Meteor Pénzintézet Csepel B E A C Pécsi Kinizsi Gyapjufonó Debrecen Diósgyőr Szeged M T K FTC V T S K 17.5/1/ 14.5 A/ 14.5 A/ Iá .5 13.5 11 10.5 /3/ lo 9.5 /2/ 9.5 A/ 9 /6/ 9 8 /3/ 8 Jó rajtot vett a Spartacus két szép győzelmével,igaz,hogy két legnagyobb ellenfele már n raásodi-: fordulóban rangadót él szott,amel; nagy küzdelmet s egyelőre döntet­len eredményt hozott. • A két forduló több meglepő ered- I ményt hozott.Ilyen a BEAC veresége \ Csepel ellen,az újonc Pénzintézet j nagyarányú győzelme a Gyapjufonó felett,Szeged igyőzelemre áll ! Pécs ellen,Debrecen biztosan győzte le a vidéki rangadón Diósgyőrt. . Úgy látszik,érdekes lesz az idei > bajnokság. VERSENYHÍREK ! I i • KITÜNTET K. A Komárommegyei Sakkszövetség ’ szeptember 11-én rendezte meg j Tatabányán az Orssigos Egyéni ! Női Villámbajnokságot.A 24 ver- f zenyzo 3 elődöntőbelett sorolva t s utána 12-es döntö^ éa vigasz- j verseny alakult ki.Részletes 6­redményí Bajnok Karakae Gyuléné 8.5 Finta Erzsébet 7.5 Honfi Károlyné 7 Lángos Józsa 7 Brádt Anna Brádt Borbála 6.5 Bilek Istvánná 6 Dely Péterné 6 Bállá Gyuláné 4 Körtvéiyesy L.­né 4 Farkas Mariann 2.5 Gombás Judit 0 A vigaszversenyben: Sinka Brigitta lo Jászai Gabriella 9 Kmetovics Erzsébet 9 Szebeny Edit 8 A Budapesti Sakkszövetség október 11-november 15 között rendezi meg Budapest I.és II.osztályú egyéni bajnokságának döntőjét.Nevezési ha­táridő október 7,sorsolás ugyanak­kor. A Magyar Testnevelési és Sport Tanács Elnöksége a ’’Testnevelés és Sport Kiváló Dolgozója” kitüntető jelvényt adományozta Mohácsi Léazlónak 6 ''Testnevelés és Sport Érdemes Dolgozója” kitüntető jelvényt ado­mányozta Székely Andornak a VII.kér,Sakkszövetség elnökének "Díszoklevél" elismerésben részesí­tette Lányi Lajost a VIII,kér.Sakkszövetség elnökségi tagját Miskey Józsefet mint a Vakok sakxszakosztályának tagját. VÁSÁROLD A SAKKSZÖVETSÉG KIADVÁNYAIT! IT-XII.magyar bajnokság 8.— XIII. " w 12.— XIV. " « 15.— IV. " m 15.— I.Asztalos emlékverseny lo.— II. tt lo.— Kaphatók a Magyar Sakkszövetség­éé a Budapesti Sakkszövetség iro­dájában.

Next

/
Thumbnails
Contents