Budapesti Sakkhiradó, 1963-1964 (1-21. szám)

1963-1964 / 1. szám

Budapesti A BUOAPESTI SAKKSZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA 1963/64. l.SZÁM ORSZÁGOS CSAPATBAJNOKSÁG OSZTÁLY I.forduló.1963.szeptember 15. P.5 DIÓSGYŐR- DEBRECEN Versenybíró «Balogh 0 dr.Sally Filep 1 Bárc.aay- Bánfalvi X Bokor- Darátzy x Forgács- Kováco L 1 Kádas- Kovács T 1 Titkos- Sípos ■ 1 Pereuz- dr.Szarvas 0 Koszorús- dr.Nagy X Zentay- Halasi) 1 Llgetfelvi- dr.Viezokay 1 Borbély- Bódize 1 Gáti- Vég h 3.5 ELEKTRONIKUS- VASAS Versenybíró«Honfi 0 Bakos- Moleghegyi 1 Tokaji Nagy - Monoét^ri 0 Ifi.RózeavBlgy1-Bakonyi 1 Takács- Kertész 0 Pottornyal- Káposztás 0 Id. Rózeavölgyí-Kák 0 Tóth- Kónyi X Zeolczai- Csrenner X Székely- Prisoli 0 tóllCOL,- Denklnger 0 Vargfi- Jnráce X Nagy- dr.Turnay 5 FTC- SPARTACUS Vorsenyblró« Szilágyi Sándor Varga Ormos oimonyí Szekeres Papp Zilahy Tóth Csdtr.ó Csizmadia Zeitén MiNJcei- Honfi- Kluger • vsrnuBz;- Boanyák- Tlpary- Hajtun- ötrScker- Vidor- Zentay- Relseenberger- Solt- Pórjase j 6.5 TIPOCRÁPIA - GYAPJUFONÓ VurocnyblrótÁdáos 4.5 P Barcza 1 Navarovezky 0 SeöIIőbx 1 dr.Bán 0 Csiszár x Lakó x Zoltán x Boohkor x Eideokuty 1 Bakay x Békeei 1 Gálfi Sallay Beezterceényl Szabadi Puschmann Horváth Dubai Krizáén Boreoe Csatán Vágó Szegő 6.5 VŐRÖS_ METEOR - B E A C 4.5 Versenybíró«Kristóf F Portleoh - Plórlén 1 Szabó - Földi a Bilek - Csiszár 1 Forintes - M. Kqvács 0 Somogyi - dr.Érdy x Prelovszky - Polgár 0 Mészáros - Csáki x Portisch F - Róna x Cuibus . - Ványai 1 Grób - Sailárdfy 1 Nógrády - Cserey 0 Dános - Koronghy 8.5 PÉNZINTÉZET -AST 3„: Versenybíró «dr,Máthá 1 Pogáta x Szilágyi Molnár dr.'Szabó Korpás Vannty Koch Molnár II. dr.Barabás Nagy dr.Selmeczl Papp 3.5 PETŐFI- Papp- Tompa- Antal- Székely- Nagy- Goezooz- Tanai- Torapa- Maráczi- Bodó- Joche- Moinhardt- M T K VeraenybÍró:Elek 0 Gaezionyi 0 Kapu x Pegorárd 0 Bíró 0 Jaksa Nagy L Nagy A Szlrnonidesz ! eines nyoB Ugrón Zslbrita- Lengyel- Haág- Sápi- Kőberl- Láczló- Jancaek- Lepsényi- Zental- Rieger- Szabados- Baksa- Szálai Kontúrnálva vesztett: Pottornyal /Elektronikus/, Fnpp B /ASI/, An­tal /ASI/, Csatári /Oyapjufonóf. II.forduló sorsolása 190. szeptember 29. M T K Gyapjufonó Spartacup ASI B E A C Vasas Petőfi- Debrecen- Diósgyőr- Tipográfia -FTC- Pénzintézet- V.Meteor- Elektronikus A Bareza-Ballay 6a a Vortlech- Flórián játnzisö későbbi időpont­ba.) kardi le jótokén? .Araira aa el­nökéé« engedélyi, adott Baroza óe Flórián agyar.4.? ki! 1 föld kr tartóz- * kodnak hofeeeabb Ida,?«» * };•'.? Vi=«- ] telesen utólag lenz l4 •:’•'* '*'• » ; fennt említett két ( játszma. ’ f A megerősödött Diósgyőr IaS- < ki riválisát eléggé nagy c: •• . ' ".r. j verte e további szép tezerepi*, >< ható a diósgyőriektől. A Vaoao újonc létére haacnló ará;n-5 ban győzött az Elektronikus ellen, : atiöly pedig az elmúlt bajnokságban j éppen jó "startjóval" ttinl ki. ■ Ugyancsak azonos erédáény szüle- | tett az WTK-Pctőfi mérkőzésen is, ahol a visszatért Háággal magerő- j oödött MTK meggyőző formában vetto j az elad akadályt. j A negyedik bzotiob eredményt a'Pénzj intézet szállította,igaz,hogy az újonc API nem képvleelto legalább le az első mérkőzésén az OB 1. BZinvonalat,jelenleg nincG 12 já­tékosa.ami nekik is,de a verseny­bíróságnak íb bonyodalmakat okoz még. , ‘ ' A Spartacus, csak szóróé eredmény- pyol győzte le az PTC r.oapatát a ez a tény utóbbi szívósságát dl­A Tipográfia is jól rajtolt,hisz a Gyapjufonó már BOkezor tört bor­sot az élcsapatok orra aíá. Meglepő á eokBzoros bajnok Vörös Mbtoor egyelőre azoroe eredménye a ÖBAC ellen. A Komáromijegye 1 Sakl: Szövetség szept.lb-en rendezte hagyományos országos jelleg« női egyéni vil­lást?« meny ét, amelyre 3? fő nevező jelent meg. A versenyt Tatabányán a Technika Házában bonyolították le. ; r'. j A versenyt Karakóé Qyuláné /Vöröa ■ Meteor/ nk.neater nyerte C ponttal ; 2. Lángoe Józaa nk.mester ,‘Tatabd- ! nyal Bányász/ 8 pont, 3. Bilek Iet- j-vénné mester /Vörös Meteor/ 4.Já­szai Gabriella mj./Vörös Meteor/ 5.3111ye Jenőné mester /Vasútépítő/ éa 6.Finta Erzsébet mester /Tata­bányai Bányász/. Az első helyen keletkezett holt­versenyt ismételt páros játszmák döntötték el, A vlgaszvereenyt Gombás Judit mes­ter /vörös Meteor/ nyerte Honfi Károlyné in, /BV8C/ előtt.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents