Budapesti Sakkhiradó, 1969 (1-17. szám)

1969 / 1. szám

Ljueleaposti a EsEth áradó A BUDAPESTI SAKKSZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA 196 9.1. szám. SZÖVETSÉGI KÖZLEMÉNYEK. VERSENYBÍRÓDlJAK 1969.Január 1.-től A MTS OT 21/1968 /MTS É lo/ Orsz.Ein.számú határozata szerint n sakk sportágban 1969.Január 1.napjától a versenybírók részére az alábbi di­jakat kell fizetni! Díjkate­gória Versenybíró mihősltése 4 óráig Versenybíród ÍJ 6 óráig 8 óráig I. Nemzetközi és országos 4o.— 5o.— 6o.— II. I.osztályú vblró 3o.— 4o.— So.— III. II. 25. — 3o.— 4o.— IV. III. 2o. — 25.— 3o. — V. Gyakorló " 15.— 2o.— 25.— A versenybíró díj tartalmazza: a közreműködésért Járó dijat a frissítő költségeket a segédeszközök beszerzése és karbantartása dijat a versenybíró lakóhelye szerinti helyi közlekedési költségeket. Versenybíró az,aki megfelelő sportszakmai képesítéssel rendelkezik és a sportági szakszövetség nyilvántartásában szerepel,érvényes versenybírói Igazolvánnyal rendelkezik. A működési Időtartamot az alábbiak szerint kell Meghatározni: a sportesemény kezdetének a versenybírói tevékenység /versenyórák, készletek stb.ellenőrzése/ megkezdésének Időpontját - a versenykiírás szerinti kezdési Időpont előtt legfeljebb 3o perccel - kell tekinteni, a sportesemény befejezésének az utolsó Játszma /fllggőzés beszámításá­val/ befejezése számit. A versenybírói dijat a kezdetétől /előbbiek szerint/ a befejezésig el­telt Időtartamra kell fizetni,ha a versenybíró azalatt végig közremű­ködött. Az 5o.- forintot meghaladó versenybírói dlják esetén 3#> Jövedelemadót kell levonni. Miután a szakosztályvezető felelős a kifizetett versenybíró dijakért, tájékoztatásul közöljük a nyilvántartásunkban szereplő verse«-*>írók ne­vét és minősítését. Nemzetközi versenybírók! 1. Balogh László Budapest 2. Elek Ferenc " 3. Mohácsi László . n Országos versenybírók! 1. Ádám Ferenc Budapest 2. Barta Béla 3. ClgoJ Gyula 4. EJury Jenő « 5. Gáspár János " 6. ld.Honfi Károly " 7. Roeehek László Pest me; ye 8. Katona Lajos Budaper t 9. Kohl Róbert " lo.Kovács Andor Debrecen ll.Krénosz Ferenc Budapest 12. Langer Gábor " 13. Lányi Lajos " 14.Márton Géza " 15.dr. Máthé László " l6.Ylekey József " 17.Radnóti Lajos " 18. Szabó Lajos " lB.Szécskay Győző " 2o.dr.Terdy István Komárom m. I.osztályú versenybírók: 1. Bakos Mátyás Budapest 2. Begylk Imre " 3. Berecz János Zala m. 4. Bessenyei Sándor Szolnok m. 5. dr.Béky Dezső Budapest 6. Bognár Jenő Vas ra. 7. Czlnkota János Budapest 8. Csaba József Heves m. 9. Csánkl Sándor Budapest lo.Cserfalvy Alajos " ll.Ceutl Antal Zala m. 12,Dévényi Sámuel Szabolcs m 13.Dóczy Miklós Nógrád m. 14.Faggyae László Csongrád m 15.Fehér János Budapest 16.fellegi Ferenc Veszprém m 17.Gáspár József Budapest lB.dr.Gelenczel Emil "

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents