Budapesti Sakkhíradó, 1974 (1-17. szám)

1974 / 1. szám

Budapesti Satdititradó A BUDAPESTI SAKKSZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA 1974.évi l.szóm. A MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYE 2201-2225 ... .73* 2326-2350 .. • 57* 2225-2250 ... .70* 2351-2175 .. . 53* 2251-2275 ... .67* 2376-2400 .. ,5C% 2276-2300 ... .64* 2400-t ölöt t. .47* 2301-2321 ... . 60* ' ’ MÓDOSÍTÁSOK A SAKKOZÓK SZ.XNT-ÉS KÖVETELMÉNY RENDSZERÉBEN A Magyar Testnevolésl- és Sportszövetség Országos Elnökségének 180/1972. sz. tiatároza tájiak mellék­leteként megjelent "A sportolók egységes minősítési szabályzata” és a Magyar Sakkélet 1973/2 száma tar- talsaz'« a sakkspor tia vonatkozó előírásokat. 1974. január 1-i hatállyal a Magyar Sakkszövetség Elnöksé­ge az OT3H hozzájárulásával az alábbi változásokat vezeti be: A mesteri címre minősítő versenyek feltételei: /93.old./ A mesteri cim normakövetelményei e. / A versenyen a résztvevők fele mester legyen /párat­lan szám esetén felfelé kerekítendő/, akik közül legalább háromnak a listabeli értékszáma meghalad­ja a 2300-at; f. / a verseny átlagéi-tékszáma minimum 2201. MESTEREKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK ''Második bekezdés/ Minden 2350 ártékszém alatti mesternek indulnia kell az. elődöntőn, amennyiben részt akar venni az országos egyéni bajnokság további '-er-sonyein, kivéve azokat, akik az. előző bajnokság döntőjében sze­repeltek. az a mester, akinek listabeli értókszáina a 2350—at eléri és azt egy éven belül megerősítette, Jogosult közvetlenül a bajnoki középdöntőn indulni. Értékszám szerző és módosító versenynek minősül a továbbiakban minden olyan verseny, amelyen mesterJelöltnél alacsonyabb minősítésű versenyző nem vo3z részt és a résztvevők közül legalább négy tejte. van a listán. MAGYAR SAKKOZÓK 1974. évi ÉllTÉKSiÁM-NÉVSORA A Magyar Sakkszövetség az 19/4.évi egyéni- és csapatversenyek szelvezéséhez közzé!eJzi az ÍP’/T. és a korábbi évek versenyeredményei a Lapján kialakult éikékszám-névJegyzéket. A névsorral kapcsolatban az. alábbiakra hívjuk föl a figyelmet: 1. Az erői Ista "PaJtongedély” 1ovatáleu a versenyzők érték számát - amennyiben e névsorban szerepel - fel kell tüntetni. 2. \ magasabb értéks/émmal rendelkező mesterjelölt az erőlistéi. megelőzheti az alacsonyabb ertoksza- 01M mestert, ugyanígy a mester a nemzetközi mestert, Illetve a nemzetközi mester a nagymestert. 3. A 2.pont alatti lehetőség szempontjából az értékszámmai nem rendelkező mestert 2200-zal kell fi­gyelembe venni, azonban értékszároot lel tüntetni nem keli, h A névsor első oszlcpébun a FIDE által nyilvántartott ér*.ékszámok»t tüntettük fel. ő. A név jo: bari szerepelnek azok a mes 1 er je lb I lek la, akik m tnős l r estike t 1074.évre elveszítették. A minősítés ismételt megszerzi se után az itt fel tiintetet t ér Lékszáminal versenyezhetnek, Jelmagyarázat* ♦ = az éi tékszám kevesebb irinl 24 játszmát>6l került megállapításra. O -= 197 3. evber. értékelhető egvoni versenyen ueflj vett részt.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents