Budapesti Sakkhíradó, 1976 (1-17. szám)

1976 / 1. szám

Budapesti SahhMradó A BUDAPESTI SAKKSZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA 1976.óvi l.száa >7. Gödrös csapatbajnoksága'^ aorsold- adnak eredménye; SB,! .osztályt 1. K0M Vasas 2. BEAC 3. Pőepsd 4. BVS0 J.TWH 6. Dobrecerd EAC 7. H Jíereezjev 8. Zalaogerszegi TE g.Pécsl MSC 10 .Bp .Honvéd 11.Bp.Spartacus 12 .Tipográfia 13.Volán 14 J.'TK-VM Vsrsenyblrónágl közlemény:A versenyhi róeág a Bajnokcsapatok Europa Kupájá­nak II.14-15-én essdékee forduld Ja miatt hozzájárult, hogy az azon Idő­pontra kisorsolt Bp.Spartacus - Va­sas mérkőzést óidra - február Beáa - Jdtszák a csapatok. OB.II .osztály Kel etl-cao porti 1 2 3 * * * * * 9 1. Előre 2. Ganz vili. 3. Diósgyőri VÜK 4.Ipari Ulnzerpyár 5.11.l'etőfl fi.Kocokométi Tipográfia 7.SzegO'H VSC O.Vasu tépi lő 9. DobiHconi Sparlanjs Vi.SalgdturJáni Kohász 11 .Miskolci Viaelux 12.Szenteol Spartacus 13.T.Dózsa 14.láng OM.I] .osztály Nyugatl-c so porti 1. Győri MÁV DAC 2. Vldooton 3. Kecskémé ti Építők 4. Komlói Bányász r>.Utasellátó ft^UÍU 7.Sá^drl KGM O.Izzó 9. Postás 10. PTC 11 .Statisztika 12.Tatabáry al Bányász 13 .M .Vlsoooa 14 »Alföldi Olaj bányász Jolentko'/énj felhívás* A Uudepeeti Teetneveléei ée Sporthi­vatal seeádoizdi tanfolyamot indít* Jelentkozni lehet 1076*jaraiár 15 és február ?9ekosott* Jelontkezni a IflT>H oktatási csoport- Jónál /T'p.V.Vád - u 62.sz. III.20./ kapható jelentkezési lapon lehet. A fenti határidőt a Jelcntko-.ők saját érdek Ikben |iontosnn tnrtsák be. I H MEMO DIÁM .......... Fájdalmas veszteség árts a Budapesti Sakkszövetséget Dr. T I C T 0 B J i I 0 S irodavezetőjének elhunyta miatt, aki 18 éven át töltötte be ezt a funkciót. Szoréry éa azolgálat- kóoz személye szinte pótolhatatlan a szövateég életében. Munkásságát a sakkozás végtelen aaeretete hatotta át, amelyért nagy szorgalommal éa odaadással dolgozott. Munkatársai ée a fóváros sakkozói szomorú ssiv- vol gyászolják a aakkaozgaloa lgaa katonáját. Hoosaabb bologség után 81 ávsa ka­rában 1976 .dscombar 11-án húrért al ós nagy rószvét mellett deeembar 22-én kísértük utolsó utjárm. Emlékét azerotettel órlmzUk !

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents