Budapesti Sakkhíradó, 1977 (1-17. szám)

1977 / 1. szám

Budapesti ScthHtiiradó A BUDAPESTI SAKKSZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA 1977.évi l.száa Budapest 1976.évi cester jeloltl egyé­ni ba .1 nőies áfának végeredménye. I .csoport: 1 .Forgács Gyula, MTX-VM 7.5 pont 2. Zelnka Láazló.FTC 7.5 3. Cseh Andor, Ganz Till, 7 4. Fábián Béla, BVSC 6 5• Szente László, MÉM 6 6. Varga Vilmos,Statisztika 6 7. Culbue Jánis,Vasas 5 B.Bacsó Gábor, KGM 5 9.Szabó István,Ganz Mávag 4.5 10 .MUllner Imre, Külker 4 11. Pesetert.cz László,Pósped 4 12. dr.Szász Miklós,Min.cipó 3.5 IX .csoport: 1. Podhola István,H.Petőfi 7.5 2. Bakó László,EGM 7.5 3. Herendl Zoltán,Sajtó 7.5 4. Tornai Iare,316re 6 5. Kovács Miklós, MOM 6 6.Sárközi Ferenc,HÍM 5.5 7.Sinkovics Péter,Pósped 5.5 8«Vas Péter,Vasútépítő 5 9.Erdész Perenc,Honvéd 5 10 .Zentai Gyula,MTK-7K 4 11 .Schubert Gyula, SZU TE 4 12.Mészáros Sándor,Vasas 2.5 III .csoport: 1. Faragó Sándor,Honvéd 7.5 2. Dobos Ottó,Postás 3. Fodré Sándor,Pósped 7 4. Bemei András .Tipográfia 7 5.Salanon János,Mersszjev 7 6. Beszterczey László,Izzó 6 7. tottoTTyaj László .Medicor 6 B.Török Ádáa,BVSC 5.5 9. Vannay János,Utasellátó 4.5 10. Kovács János,Előre 4 11. Keaényfi Iare,!íTí:-7U ö l?>Kir.caes Junior,Élgép 1.5 IV.csoport; 1. Bauer Péter,Vasas 0.5 2. Csapó Zoltán,Postás 8.5 3. Kállai Gábor,KTK-7M 7.5 4.Sugár Károly,MxM 5.5 5.Piriei Gábor,Utasellátó 4.5 6 .Lengyel András,BEAC 4 7.Gonda Attila,T.DÓzsa 4 B.Bérczy Róbert,Pósped 4 9»Lányi Győző,Beloiannisz 4 10. Czeripp György Jcereszjev 3.5 11. Dr.Balogh János, Izzó 1 Visszalépett Uzscki Ákos /?/ V. cső port; 1. Csanádi Lajos,Ganz Mávag ö 2. Török Tanás,EGH 7,5 3. Végh Endre,H7X-VM 7 4J4agyar Ottó,MÉM 6.5 5Jvakat László,Pósped 6 b.Horváth Jenő, Postás 6 7.Szlovák Mihály.Viscosa 6 8.Pál Géza, Ikarus 5.5 g.Kubacsny László,Irodagép 4.5 lO.Poór Sándor,BVSC 3.5 ll.Szokolov Makar, BSAC 3.5 l2.dr.Tonor Béla.Utasellátó 2 VI .csoport: 1. Uika János, BEAC 8 2. Koronghy Gyula.-'íüvész 8 3. Zilizi László,Előre 7 4»Létay Gyula,Vasas 5. Juhász Béla, F/SC 6.5 6. Eun Sándor,Törekvés 6,5 7. Mészáros András,Ilíli 6 8. Horváth I.ajos,!Jedicor 5 9. Meréi^i Gábor,Ganz vili. 4.5 10. Rotaridesz István,Pósped 3.5 11 .Pál Györpy, Belker 12.Dános László.UTK—VU 1 Az azonos pontszáauak között a Ber­ge J>-Sormeborn értékelés döntött. A csoportgyőztesek körmérkőzést ját­szottak a Bpeat bajnoki döntőbe ju­tásért, a Játékjogot ennek l.éa 2. helyezettje szerezte neg. A csoportok 1-5. helyezettjei az 1977.évi orsz.egyéni sakkbajnokság elődöntőjére szereztek Játékjogot. A csöpprtgyőztesek körméközéaécek végeredménye: 1. Forgács Gyula,MZE-'/U 3*5 P» 2. Csanádi Lajos,Ganz Kávag 2.5 3. Mika János, BEAC 1.5 4. Faragó Sándor,Honvéd 1.5 5. Bauer Péter,Vasas 1 A II.csoport győztese Podhola István nem indult a körmérkőzésen. KÖZÉPISKOLA! CSAPATBAJNOKSÁG Budapest 1976/77.évi csapatbaJnokl döntőben a területi selejtezőkön leg­jobbnak bizonyult tiz flu-esapat vesz részt a következő sorsoláai sor­rendben: 1. Berzsenyi gimnázium 2. Toldy P.gimnázium 3.Ihász D.szakközépiskola 4. Móriez Zs.gimnázium 5. Józsaf A.gimnázium 6. Pataki I. szakközépiskola 7. Könyves K.gimnázium 8. Eötvös gimnázium ?. I.István gimnázium 10.Fazekas V.gimnázium.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents