Budapesti Sakkhíradó, 1978 (1-20. szám)

1978 / 1. szám

Budapesti SateMtitradó > * A BUDAPESTI SAKKSZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA 1978.éri l.szám O RSZÁGOS «APATBAJN O KSÁG i I. OSZTÁLY M 1— —— * ' ' 1 Till.forduló 1977.noreaber 27« 10.5 SPABTACüS-VASAS 3.5 Versenybírói Biok Fereno z Oboa- Meleghegyi 1 faragó — Káposztás x Pintér- Flórián x Honfi- Havasi x Haég- Bauer 1 Lukáos- Etugel 1 Szilágyi — Lét aj 1 Tamil- Kötőre x BLgó- Col bus x Schneider- Molnár x Prelovszky — Mészáros 1 Paoeay- Albert 1 Ágh- Tamáeaj 1 ifj .Károlyi- Pető 9.5 m-r 1- FTC 4.5 Versenybírói lyáraady Láaaló x Portié oh L.- Polgár 1 Szabó L.- Gaaztonyl x Adorján- Balogh x Porlntoa- Farkas x Lengyel- Zainka x Sápi- Szalánosy 0 Pogáte- Pariik 1 Széli- Koréoa P. x Tokaji- Toaioa 1 Borral- Baranyai 1 Eró»- Oaál 1 Jánosek- Babos L. 1 Tégh- Ujazáazi x Bállal- Szendrsl 8 KOM VASAS • TOLll 6 Versenybírói Kocsis Lajoa 1 Rlbll- Sajna í x Toapa- Hard lossy 1 M.Koráoe- Kapu x Földi- Felméri x Orsó- őrt el 1 Kunszt­Tóth L. 1 Titkos- Molnár 1 Kovács M.­Balogh 0 Tábor- Szirmai 6 P £ C 8 _ B E A 0 8 x Őrács- Kurtesoh Versenyblrdi Vargha Dezső 0 Hevér- Kertész x Flasoh­Virág 1 Hévízi- Bird 1 Karsa­Szabolosi 0 Bakó- Bory 0 Koszorús . Honfi x Bacsd- Csízmarik x Kádár _ Bövid x Németh- Váozi x Krisztián . Mika 1 Rá ez — Csonkion x Glatt Csáki — 0 Easzler Szokolov- H 0 N Y É D 6.5 «* 7.5 B Y S 0 0 Hartmann Kunos Versenybírói Lányi Lajos x Be re ez ki Veress x Bar- Petrán x Koosíb Lengj ex x Vadász- Hazai 1 András • Staar 1 Bárczay- Perónyi 0 Balázs * Molnár x Dely- Dr.Nagy 0 Deosi Papp 0 Liptay- Ozsváth 1 Kele Nikovito 1 Székely ' - Siskov 1 Eperjesi — Cserna 8 DEBHECEN,­TIPOGEÁklA 8 x Lengyel- Halász Versertybirdi ökrös Lajos 0 Bokor- Forgáos x Hradeozky­Barcsa x Emádl- Murin X Filep­Navarovszky x Juhász- Faragd x ftrács L.­Beszterosényi 1 Mayer- Altmann 0 Tdth J.­Lőrlncz 0 Szakony- Hernádi 0 Arahyász­Szöllösi j x Horváth Z ■ - Horváth 8. x Balogh­Hajtun 6 MEHESZJEV- ZALABGBHSZBG 8 0 Szilágyi­Bérnél Versenyblrdi Zuber Gábor x Halász­Solt x Muflon- Portlsoh F. x Bírd­Bydeskuthy 0 Bajthd- Horváth T. x Pál­Oelszár 0 Ozeripp- Demény 0 Setáray­Korányi x Sinkovioe- Dömötör 1 8zdke­Bonda 0 Hosts L.- Tivóit 1 Lengyel­lfj.Szölldsi x Aioska- Kiss L. x Lindi­Gólya 0 Fábián- Sergyán Bajnokság végeredményei 1 Mészáron- Horváth 8. 1.Bp.Spartacus 126 pont x Ondi- Szlttár 2 .MTK-VM 116 x Gresoeák- Erdész 3.KW Vasas 109.5 0 Berki- Laced 4.BVBC 108 x Nagy Z.- Erdész 5.Bp.Honvéd 107.5

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents