Budapesti Sakkhíradó, 1981 (1-20. szám)

1981 / 1. szám

Budapesti A BUDAPESTI SAKKSZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA Lj ____ i •11 '-V 1981» éri»1« Bzím* i I ‘v iMÍNŐSÍTŐ BIZOTTSÁGI „-A..,, iBudepeatl Sakkszövetség Minősítő Bl- ! zottságának közleményei j 'Közöljük ez 1981,évre érvényéé mlnősl* tésekat és értékszémokat a II, és III, 'oaztAJjni versenyzőkről az 1960.novem-j bér 30-ig beérkezett verseny3egyzőkönj vek alapján,valamint az 1980.évi ka- j rCleti oaspatbajnokságokról beküldött Jelentések szerint. Felhívjak a szakosztályok figyelmét, hogy a eportegyesületi tagsági könyv minősítési rovatéba ez értékszámokat be kell Jegyezni,a törzsszémot pedig ugyanezen rovat fölött kell feltüntet* hl.Szén bejegyzések hiánya esetén • verseayző minősítő versenyen nem indu] hat. A felsorolás első rovata a versenyző törzaszámát,az utolsó pedig az érték­számot tartalmazza. A törzsszám elé a 20- minden esetben kiírandó. 1900 értékBzámot értek el éa ot- jogot szereztek az I.osztályó Búd ■2ftSÍ Bajnoka ágban való induló arat-0120 Angeluaz Róbert,3tat. 1900 -0428 Baranyai Károly,Spart. 1905 -2900 Horváth István,MTK-7M 1905 -5958 Knap József,M.Pamut 191# -'*011 Kör«sJ Józaef,Sajtó 1900 -^HB Marton István,Láng 1905 -7505 rjeves Róla, ÍPOfcP 1905 -r,C'r- ' -t t A-viió.RRAC 1900 j! II, OSZtél^ r T-0545 Barna Gábor,Tbl 1760 Jj -010% Ambrus László,KÉM 1?5E-0547 Balogh István,Hídép. 1»03 j-0108 Angyal Bndre,T8r«kvés 1750-0555 Belenosák István,Volán 176C. , -0111 Apáthy József,BKV 1750 » -1002 Czebe Iván,MTK-VM 1790-0112 Auffenberg Emll.Vakek 1815-1003 Czibolya László,Vasútép. 1850-0117 Alföldy László,Utas. 1873 !-1006 Czljákl István,Kip.Mln. 1755-0400 Balzás István,ESMTE 1880-1007 Czlráky János.Láng 1725-0402 Babos Bála,FTC 1730-1103 Caapó András,Pénzvaré 1745-0406 Bak László,Kender-*. 1730-1107 Császár Gyula,BKAC 1875-0413 Balázs József,FTC 1773 1 ,-1112 Csermák Csaba,Láng 1700-0415 Balle Lajos,Testvériség 1750-1115 Csarvenl László,Belker 1750-0416 Balogh Imr#,Statls*t. 1700-1116 Cseppentő István,K.Lcsb. 1740-0418 Balogh József, 1760-1117 Caéosi János,13MTX 1890-0421 Balogh Lajos,Törekvés 1830-1122 Csipal László,Hanvéd 1755-0426 Baranyai István,MÉM 1780-1123 Csizmadia y®rano,Ganz M. 1770-0437 B®te Fereno,Akkum. 1700-1124 Csizmadia János,BKV 1710-0439 Bettyányi Bél®,Vakok 1855-1125 Caollák György,Testv. 1785-0440 Bélint Zoltán,Törekvés 1775-1136 Ctanáloai István,Postás 1760 '-0447 Bártfai Béla.BHD 1750-1144 Caapregi látván,BBJ I860-0450 Beer Oyörgy.K.Lombik 1710-1307 Daveosal József,Sajtó 1765-0451 Beér Brnő,0TP 1730-1310 Dénes Józaof^Vakok 1880-0453 Bene János,Vakok 1730-1312 Déry Rlohárd,Kip.Mln, 1750-0454 Bene László,dr.Belker 1760-1315 Dobos Sándor,ÉPGÉP 1820-0459 Berosényl Ottó,FTC 1750 '-1318 Domokos Fereno»Törekvés 1700-0461 Bereneal Tamás,Akkum. 1755-1321 Dölla Attila,Postás 1750-0465 Bethmann Jörg,BKAC 1840-1329 Dóozy Károly,láng 1755-0466 Békési latvén,Helasy 1740-1334 Livid Árpád,Labor 1840-0479 Bohus Mátyás,B0M 1750-1339 Donazky Zoltán,Mályép. 1755-0480 Bokányi látván,ár.Velánb. 1750-1601 Bokor Foren«,VC* Oép. 1700-0481 Bokros látván,Ikarua 1765-1603 Bgerváry Ödön,BKV 1750-0483 Bonoaó Gyula,MOM 1805-1604 Egyházi Jan®,Spart. 1760-0494 Betka József,i£/I0 1750-1607 Sodrődl Zoltán,Pastáa 1720-0504 Bukea György,BHO 1750 • 1610 Bngal Imre,Vakok 1750-0515 Bertha Pál,MTK-VM 1815-1612 Emrloh Kosa tant In,BKV 1765-05I6 Bajmáozy Ervin,dr. Stet. 1720-1618 Erdőé László,ftajté 1750-0525 Bakonyi Árpád,dr, BKAC 1720-1619 Erdős Péter,Sajtó I860-0538 Belházy István,ó.Petőfi 1770-1627 Kitár János,Vaedtép. 1790-0542 Bordás Gyula,Spart, 1730-1801 £raak Tibor,Vízügy 1750-0543 Bakonyi D®ze6,fTC 1730-1*02 ^rsok Nándor,BEAC 1880

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents