Budapesti Sakkhíradó, 1982 (1-17. szám)

1982 / 1. szám

Budapesti Sahktitrculó i A BUDAPESTI SAKKSZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA ' 1982. évi l.ezém. MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG. •*" t ---­Budapesti Sakkszövetség Minősítő Bízott- Ságénak közleményei Az alábbiakban közöljük ez 1962.árra ár* rényee minősítéseket és értékszémokst a II.,III, és IV.osztályé versenyzőkről az 1981.november 30-lg beérkezett ver­seny jegy zőkönyrek alapján. Felhívjuk nyomatékosan a szakosztályok figyelmét arrB.hogy a sportegysemet 1 tagsági könyv minősítési rovatéba az értékszémot be kell Jegyezni.a törzs- számot pedig ugyanezen rovat fölött kell feltüntetni.gzen bejegyzések hiá­nya esetén a versenyző minősítő verse- | nyen nem indulhat.Ugyanosek Itt kérjük fel a kiküldött versenyvezet őket,hogy ezen adatokat e verseny megindulása előtt gondosan ellenőrizzék.majd a ver­seny befejeztével pontosan szolgáltas­sák az e eAlra előírt versenyjegyző- könyvben./R.sz. 11*.- Sportpropaganda/. A verseny eredménytáblézata a verseny- jegyzőkönyvet nem pótölhetJa,mert a ver­seny nyilvántartáséval kapoaoletoe ada­tok felvezetésének helyét kizárólag a versenyjegyzőkönyv tartalmazza. A felsorolás első rovaté a versenyző törzsezémát,az utolsó pedig az értékszá- mot tartalmazza.A törzeszém elé a 20- minden esetben kiírandó. II.osztály-0097 Androsits István,K.Lombik 1725-0104 Ambrus László,MÉM 1750-01C8 Angyal Endre,Törekvés . 1750-0111 Apétby József,BKV Előre 1750 .-0112 Auffenberg Emil,Vakok 1815-0301 Áob Balázs,V,Izzó 1735-0379 Blhary Zsolt,ób.Petőfi 1700-0383 Bartuszek András,Honvéd 1715-0385 Bíró András,Statisztika 1730-0389 Balogh Zsolt,0anz Méveg 1700-0400 BeIzém István,ESMTK 1880-0402 Babos Béla,ETC 1730-0406 Bak László,Kender-Juta 1730-0408 Bakaa László,Irodagép 1750-0413 Balázs József,ETC 1775-0415 Bella LaJós,TestvérIs ég 1750-0416 Balogh Imre,Statisztika 1700-0*18 Balogh József,FIS 1760-0421 Balogh Lajos.Törekvés 1830-0426 Baranyai István,MÉM 1780-0437 Bets Eereno,Akkumulátor 1700-0*39 Battyányl Béla,Vakok 1790-0440 Bálint Zoltán,Törekvés 1775-0447 Bártfai Béla,BH3 1750-0450 Beer György,K.Lombik 1745-0453 Bene János,Vakok 1710-0*54 Bene László,Belker 1760-0458 Bankó Sándor,Ikarus 1765-0*59 Berosényi Ottó,ETC 1750-0461 Berenosl Tamás.Akkumulátor 1755 -0465 Bethmsnn Jörg,BKAC 18*5-0472 Blell Sándor,Hídépítő 1740-0480 Bokányi István,Volánbusz 1750-0481 Bokros István,Ikarus 1805-0483 Boncáé Gyula,MOH 1850-0*94 Botka József,ÉVIG 1750-050* Bukse György,P.H3 1750-0515 Bartha Pál,MTK-VM 1805-0516 Bajmóozy Ervin,Statisztika 1720-0525 Bakonyi Árpád,BEAC 1720-0538 Belházy István,Ób.Petőfi 1755-0543 Bakonyi Dezső,FTC 1710-0547 Balogh István,Hídépítő 1785-0550 Balogh Zoltán,KOM Vasas 1765 -0555 Belenesák István,Volán 1760 -1002 Czebo Iván,HTK-VK 1765 -1003 Czibolys László,Vasétépítő 1850 -1006 Czijékl István,VBXM 1730 -1007 Cziréky János,Láng 1725 -1012 Czuezsl Jenő,V,Izsó 1770 -1103 Csapó András,BUC80K 1745 -UO7 Császár Gyula,BEAO 1875 -1112 Csermák Csaba,Láng 1700 -1113 Cserzeni László,Belker 1730 -1116 Cseppentő István,K.Lombik 1740 -1117 Caéoel János,FSMTK 1890 -1122 Cslpal László,Honvéd 1710 -II23 Csizmadia Eerene,0ani Mévag 1860 -1124 Csizmadia János,BKV Előre 1710 -II25 csollák Oyörgy,Testvériség 1783 -1137 Csájl Attila,Utasellátó 1740 -1142 Cserepl Tibor,Volán 1730 -1144 Csepregl Jetván,BH0 1880 -11*8 Csatári Zoltán,Labor 1745 -1304 Dávid Sándor,Külker 1740 -I307 Deveesel József,Sajtó 1763 -1310 Dénes József,Vakok 1880 -1312 Déri Rlohérd,VBKK 1750 -1315 Dobos Sándor,fcPOÍP 1820 -I3I8 Domokos Eereno,Statisztika 1700 -I32I Dölla Attila,Postás 1750 -I329 Dóozy Károly,Láng 1753 -133* Dávid Árpád,Labor 1875 -1339 Domszky Zoltán,Mély épterv 1755 -1601 Eoker Eereno,VCS Oépgyér 1700 -1603 Egervári Ödön,BKV Előre 1750 -1604 Egyházi JenS,3parteous 1760 -1606 Elter László,Honvéd x 1773 -1607 Endrődl Zoltán,Postás 1700 -1612 Emrlch Eonstantln,BKV Előre 1780 -1618 Erdős László,Sajtó 1750 -1627 Elter János,Vasútépítő 1878

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents