Budapesti Sakkhíradó, 1983 (1-18. szám)

1983 / 1. szám

Budapesti Sahhtiíradó A BUDAPESTI SAKKSZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG A Magyar Sakkszövetség Minősítő bizott­sága az alábbiakban teszi közé az 1983. évre érvényes hazai érótkszámokat az 1982 november 30-ig beérkezett verseny Jegyzőkönyvek alapján. Pelhivjuk a szakosztályok figyelmét, hogy n sportegyesül»ti tagsági könyv minősítő rovatába az értékszámot be kell jegyezni, a törzsszámot pedig ugyanazon rovat fölött kell feltüntet­ni. Ezen bejegyzések hiánya esetén a vei senyző nem indulhat minősítő versenyen. A felsorolás első rovata a versenyző törzsszámát, az utolsó pedig az érték­számot tartalmazza. nemzetközi nagymesterek! 0101 Adorján András,Statisztika 2550 0401 Barcza Gedeon,Tipográfia 2450 0402 Bárczay László,ZTB 2485 0403 Bllek István,Volán 2460 1101 Csőm István,Spartacus 2515 1902 Faragó Iván,Spartacus 2540 1901 Forintos Győzó,MTK-VM 2475 1903 Flesch János, PMSC 2460 4501 Lengyel Levente.MTK-VM 2455 4535 Lilienthal András.Selyemkik. 2450 6401 Portiseh Lajos,MTK-VM 2640 6410 Pintér József.Spartacus 2555 6901 Ribli Zoltán,Volán 2600 7401 Sár Gyula, V.Izzó 2590 8001 Szabó László,MTK-VM 2540 9201 Vadász László,V.Izzó 2485 Nemzetközi mesterek! 1108 Cserna László.Spartacus 2430 1301 Dely Péter,Törekvés 2490 1603 Dr.Eperjesi László,Volán 2410 1904 Flórián Tibor,Vasas 2350 2312 Grószpéter Attila,DOTÉP 2465 2801 Haág Ervin,Spartacus 2430 2802 Honfi Károly.Vasútépítő 2475 2806 Hazai László.Honvéd 2490 2806 Horváth Tamás,ZTE 2460 3901 Kluger Gyula,1ITK-VM 2370 3902 M.Kevács László,Vasas 2395 3906 Káposztás Miklós.Vasas 2370 3915 Karsa László,PMSC 2480 3952 Kállai Gábor,MTK-VM 2435 4506 Lukács Péter,Spartacus 2490 5501 Ravarovszky László.Tipogr. 2405 6206 Orsó Miklós,Volán 2400 6403 Portisch Ferenc, ZTE 2475 6408 Perényi Béla,Honvéd 2455 6409 Petrán Pál,Honvéd 2470 6903 Rajna György,Volán 2430 7404 Sápi László,MTK-VM 2410 8002 Szilágyi György,MTK-VM 2390 8006 Székely Péter,MTK-VM 2465 8604 Tompa Jónos,Vasas 2455 9202 Varaody Imre,DUTÉP 2395 FIDE Mesterek« 1302 Dőry Jenő,Utasellátó 2380 1914 Forgács Gyula,DUTÉP 2415 2804 Hardicsay Péter,V. Izzó 2415 2813 Halász Tamás,Honvéd 2420 2807 Horváth Gyula, ZTE 2460 2809 Hradeczky Tamás,MTK-VM 2390 4504 Lengyel Béla,V.Izzó 2455 4106 Károlyi Tibor,DUTÉP 2415 5001 Meleghegyi Csaba,Tipográfia 2475 5009 Marosi György Statisztika 2390 5502 Dr.Nagy Ervin,Honvéd 2425 6201 Ozsváth András.Honvéd 2370 6411 Polgár István,MTK-VM 2430 6424 Pirisi Gábor,Utasellátó 2410 6904 Rigó János,Spartacus 2435 7418 Schneider Attila,Spartacus 2470 7424 Sinkovics Péter,Mereszjev 2420 8008 Széli tejos.Statisztika 2425 8020 Szalánczy Emil.V.Izzó 2450 9216 Végh Endre,Statisztika 2410 99#1 Zslnka László,Statisztika 2390 Mesterek: 0301 Ábel Lajós,DUTÉP 2370 0303 Adok János,Mereszjev 2340 0405 Bakos Sándor,Ganz Villany 2325 0406 Balogh Béla,Vasas 2375 0409 Bánfalvi Sandor.DUSB 2320 0410 Besztercsényi Tibor,Tipogr. 2370 0411 Bíró György,Volán 2225 0412 Bokor István,Volán 2345 0413 Borlóy Károly,Belker 2365 0414 Bosnyák József.E3-MTK 2355 0417 Bacsó Gábor,Postás 2275 0429 Bauer Péter, BHG 2325 0447 Brandies Józ"» f,DUTLF 2330 Ö471 Bnrtha Snndor.Meieszjev 2310 0473 Berney András.Tipográfia 2320 O6O9 Borusz1evnzkij Jevgenyij FM3C 2315 1104 Csala Imre,DUTÉP 2330 1601 Eigler Ferenc,M.Medicor 2210 1602 Emőli Gyula,DUOB 2385 1605 Dr. Erdélyi Tamás,DUTÉP 2300 1801 Dr.Érdy Béla, 2245 1905 Felméri János,MTK-VM 2325 1906 Filep Tibor,Debr.öpnrt. 2370 1907 Dr.Földi József,Volán 2350 1908 Fnragó Sándor,Volán 2370 1913 Fodré Sándor,Vinoosa 2305 2301 Gasztonyi Endre,FTC 2370 2303 Grács Pál.ÉPGÉP 2280 2310 Glatt Gábor,Statisztika 2400 2701 Györkös Lajos,FJA3C 2395 2803 Haj tun József ,Tipo -ráfla 2340 2805 Havasi JfiflC.? , Vasoa 2305 2810 Hudy Attila,Ganz Villany 2210 2822 Hevér Miklós,Vasas 2370 2825 Honos Attila,BEAC 2290 2828 Horváth Imre,Kk.V.Izzó 2380 2920 Horváth József,Volán 2440 3501 Jenei Ferenc.PostáB 2360 3903 Kapu Jenő, Volán 2325 3904 Kádas Gábor,Sz.Mezőgép 2285 3905 Kádár Gábor,Pécs 2345 3908 Kósa László,Tntabánya 2320 3909 Koszorúé Pál,PMSC 2315 3910 Iftvács Lajos,DUSE 2250 3911 dr.Kovács Zoltán,IXJ.1K 2330 3912 Kurtesch László,Volán 2250 3915 Kormányos Zoltán,DUTÉP 2335 3927 Kiss Attila,Honvéd 2405 4028 Kubacsny László,Honvéd 2340 4112 Kettner Endre,Tlpo rafia 2300 4502 László Csaba,Beikor 2275 4503 László Deli.Élgép 2235 4505 DT.Liptay László,Honvéd 2455 4521 Lovasa Imre,DUTÉP 2370 4522 Lőrlncz István,Tipográfla 2370 5002 Molnár István,Volán 2295 5003 Monostori Lajos,Z.Volán 2275 5004 Morvay Jenő,MTK-VM 2280 5012 Mészáros András,Mereszjev 295 5021 Morvay Miklós,Mer-szjer 2360 5049 Máthé Cáspár,DUTÉP 2310

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents