Budapesti Sakkhíradó, 1984 (1-18. szám)

1984 / 1. szám

Budapesti SaHHtiíraöiő A BUDAPESTI SAKKSZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA 1984. évi 1. szám. 1984. .január 2. MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG A fi.-...;v-,r .'.nki: I Minőéi l.<"< btzott­:•! • r, r! ] ,'i M> i ak >13 TI ' I. P S Z Í k«ZO HZ 1904­'vr<> örvényen h izai é rtókszáma Wit az 1993 november 30-1beérkezőtt vcraeny jegy.",,-'l.ok alapján. A FIDE ksz true vat januárban közöljük addig n. júliusi é rté tsz dunk érvényesek. A névsorban n>M.i sz ■ ropolnnk n ivmzotkö- 7, i értéksvónmal rends Ikezok. Fölhívjuk a szakosztályok f.1 rye] mot, hogy n spsrl.ogyesüloli tagsági könyv minősítő rovatába az ó KékszámaI. be kell je --ózni, a törzsszámot pedig ueyann?.on rovat fölött kell. feltüntet­ni. Ezen bejegyzőnek hiánya esetén a versenyző nem indulhat minősítő verse­nyen. * felsorolás első rovata a ver­senyző t.örznszdmát • az utolsó pedig az értékszámot tartalmazza. flr i'izetköz i. nagymester: 040.1 Burcza Gedeon,Tipor,rá Tja 2450 nemzetközi mester; 1904 Flórián Tibor,Vasas 2370 íl-026 Lányos Józsa,Tatabánya 2000 Fos terek: 0405 Bakos Sándor,Pénzverő 2325 0409 Bánfalvi Sándor,DUSE 2320 0414 Bo3n,yák József,IJ3-MTK 2355 lőOl Eigler Ferenc,M.Medicor 2210 1B01 Dr.Érdy Béla, 2245 1905 Felméri János,TíTK-VM 2 325 1907 Dr.Földi József,Volán 2380 2301 Ganz tony i Endre,Vasa3 2 370 2010 Hudy Attila,Ganz Villany 2210 3911 dr.Kovács Zoltán,DUSE 2330 I 3912 Kurtesch László,Volán 2290 j 4112 Kettner Endre,Tipográfia 2300 4502 László Csaba,Belker 2275 4503 László Dely, Élgép 2235 5002 Molnár István,Volán 2295 5003 Monostori Ln,jós,Z.Volán 2275 5004 Morvay Jenő,MTK-VM 2300 5569 dr.Négyes! György,Pétérfy 2300 6405 Fals Nimród,Videoton 2235 6406 Papp Béla,Statisztika 2205 7403 dr.3n.llay Roland,Tipográfia 2195 7405 Schrammel Ferenc,Tungsram 2225 7409 Siskov Viktor,Vízügy 2300 7411 Stugel József,Vasas Láng 2230 9205 Virágh Ferenc,BRAC 2315 N-02T Cynolter Erzsébet,Volán 2000 JÍ-0P9 Jászay Gabriella,MTK-VT« 1090 N-014 Károly Lajosnó,Máv.Ig. 2060 N-009 Dr.Nngy Ervinné,Honvéd 2100 N-018 Dr.Tompa Lászlónő,Kkf.h. 1995 N-024 Tokaj! N.Győrgyné,Statiszt.1930 N-071 Forgó Éva, Eger 7000 M-075 Kovács Beatrix,Tungsram 2000 N-043 Horváth Julia,Vasas 2000 Mos térjelöltek; A x-el jelzett versenyzők az utóbbi években egyéni versenyeken nem sz-r-poL tek, ezért értékszámuk sein változott. A következő évben csak abban az » mtlmn közöljük, ha értékszámukbnn egyéni ver­seny alapján változás törj 'Pik. 0104 Aranyé37, Miklós,Kába 0108 Apáti Márton,BKV Előre 0109 P’Albini Géza,Vasútépítő 0121 Antal József,V.Volán 0310 Ádám György, BEAC 0311 Ágh Miklós,Postás 0314 Árpédfy Zol tán,V.Láng 2210 2160 2135 2140 2100 2130X 2160 0416 i’ah 11a Andrer;,'.i0.-.Volán 226;: 0418 JVicsur Imre,Or.Kinizsi ö , 2 J on 0421 Bnkay Béla,Bl V Előre ö . 2 1 00 0422 Bakó Jiászló, T'o-j 1,,-i;; 2295 0424 Balogh János, Kocsi:, Tip. 2126 0426 Balogh Sándor,üzriitea 1 Sp. 2145 0427 Bura ti László, T.P.8C 2165 0420 Bartos Balázs,Vasú Lepi tő 2 300/. 04 32 Bende Ede. KTMF 2 1 1.5 04.33 Dr.Berecz Árpád ,S7.VSF. 2206 04 35 Bérczy Róbert BUG 2260 04 4 0 Bonn Andor,Törckvés 2200 044 3 Borbély Zol l.án,M i sk .Meri. 2 160 044 b Bory Csaba, T>i imaüd 2230 0446 Bölcs házi Báír-.l ó, M.épn rt. 2125 04 4M Pubenkó Józanf,Gyöngyön 2160 1 0449 Bug-/inszky Is tvén,H taa 2206 0451 Bydenkuti Zol ' um , T i ne, rá fis 21 35 0492 Balázs Tibor,fokéi Spart. 2190 0457 Dr.Barabás Józó e f,MLM 2.115 0458 Bodrogi László,K.Lombik 2 125 0459 lfukovszky Ferenc, Ikarusz 21.2'U 0460 Borsi Imre,PliiSC 2 300 046 3 Bihari János,M.Spartacus ö .2100 0465 B.d.tzs Jánon,T)ebrecetii Petii t ,L75x 0466 Benczik Lajos,Debreceni B. 2160 041.9 Bereczky Péter,Beremend 2160 0470 Bárányaj Sándor,MÉM 2125 0474 B Irinyi István,Ganz Mé-'-ir 2201. X 0475 Bi ró Gyula, ikTSE 2145 0476 Bóiyai Is 1:ván,Vasas 2215 0479 Bors Sándor,KTMF 2205 0401 Balnzs Imre,Kecsk.Tip. 2110 0490 Bodregi Mihély,BeT kér 2145 (>606 Brhiik György,Gyula 2140 0608 Boron.yék Árpád, ZTE 2175 05 1.7 Be 1 áz n A. 10 r j ári, ?. Zn 01 nay 2190X 061b Balogh Sándor,Kaba 2215 0521 Baunok Zoltán,Videoton 2140

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents